Brangūs Vokietijos lietuviai,

dar vieniems išgyvenimų kupiniems metams praėjus, norime Jums padėkoti už kiekvieno iš Jūsų indėlį į Vokietijos lietuvių bendruomenę.

Už skirtą laiką ne tik savo nariams, bet ir visiems sutiktiems Vokietijos lietuviams.

Naujiesiems metams beldžiantis, prie Kūčių stalo padėkokime vieni kitiems, nors galbūt ir manome, jog nėra už ką. Padėkokite net ir Jus įskaudinusiems žmonėms, kad senuosiuose metuose paliktumėte visą pyktį, nuoskaudas, nerimą.

Linkime Jums gražių, jaukių ir nepamirštamų šv. Kalėdų ir sėkmingo starto jau naujaisiais 2020 metais.

Pagarbiai
VLB valdyba