VLB „Informacijos“ Nr. 11 (587)

Gruodis, 2019

„Informacijos“ – mėnesinis, elektroninis Vokietijos lietuvių bendruomenės leidinys, unikalus ne tik savo atsiradimo istorija, bet ir faktu, jog tai – vienintelis lietuvių kalba leidžiamas informacinis leidinys Vokietijoje.

Skambėkite, Vokietijos lietuviai, skambėkite

Apie dvasiškai laukiamiausią metų laikotarpį byloja tik šiltesnis paltas ir įžiebtos lemputės gatvių, miestų centruose. Lyg automatiškai, nevalingai jos įsižiebia ir mūsų širdyse. Sulyginčiau tą vidinį įžiebimą ne su komercinės lemputės įjungimu, o su žvakės skleidžiama šviesa – tikėjimu.

 

Išties įdomus buvo pokalbis su Toronte gyvenančiu pasaulio lietuviu, prelatu Edmundu Putrimu. Visuomet jaučiu didelį malonumą ir jaudulį ištardama: „Garbė Jėzui Kristui!“ Trumpai pasikalbėjome su už užsienio lietuvių sielovadą atsakingu prelatu apie Lietuvą, Pasaulio lietuvių metus ir tikėjimą. Norėčiau pasidžiaugti, kad kitąmet, gegužės mėnesį, prelatas lankysis mano antruose namuose – Hamburge, atvyks pabendrauti su čia gyvenančiais lietuviais. Turbūt mano žodžiuose jaučiamas tas pasididžiavimas, tačiau man didžiulė garbė ir džiaugsmas kaskart pabendrauti su šiuo išskirtiniu ir sielai artimu dvasininku. Kviečiu skaityti mūsų trumpą pokalbį ir planuoti kelionę į Šiaurės Vokietiją.

 

Žinoma, apie nenumaldomai artėjančią šventę – šv. Kalėdas – man Vokietijoje byloja kalėdiniai turgeliai, kuriuos pamilau būtent atsikrausčiusi į čia ir pradėjusi gyvenimą statyti Hamburge. Neneigsiu, teko prisijaukinti šią tradiciją, bet jaučiu, kad ji tapo mano dalimi. Kaip ir kitos vokiškos tradicijos.

 

Mes kalbame apie lietuvybės puoselėjimą esant ne teritorinėje Lietuvoje, bet kalbame ir apie aplinkos, kurioje gyvename, pažinimą. Didžiuojuosi, kad gebame ir norime ne tik jungtis į grupes ar bendruomenes, prisiminti svarbias Lietuvai datas, bet ir domimės Vokietijos istorija, tradicijomis ir jų gyvenimu tada ir dabar. Tai kelia lietuvių tautai, taip, tai pačiai TAUTAI, pagarbą.

 

Kitąmet Vasario 16-osios gimnazijos vadovo vairą perims Niurnbergo lietuvė, Gimnazijos kuratorijos pirmininkė Rasa Weiß. Atvirai? Labai džiaugiuosi jos kandidatūra, priimtu sprendimu ir linkiu Jai kuo didžiausios sėkmės. Tokios sėkmės, kokios jai reikia. Kad kuo daugiau lietuvių šeimų vaikų vyktų į Hiutenfeldą, kad ši įstaiga dar labiau žydėtų ir skambėtų kaip susigrojęs ir vertinamas orkestras.

 

Mieli lietuviai, linkiu Jums nepamirštamų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų. Sutikite juos šeimose – bendruomenėse. Nepamirškime vieni kitų. Juk bendruomenė – ne tik renginiai, bendruomenė – buvimas drauge, pagalba vienas kitam, draugystė.

 

Ramių, linksmų švenčių. Susitiksime kitąmet!

 

Kaip visuomet šiltai –

Evelina

 Šiame numeryje skaitykite:

4-6 psl.

PRIPAŽINKIME ESANT VIENOS TAUTOS VAIKAIS. SU ŠV. KALĖDOMIS!

16 psl.

VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJA
TURI NAUJĄ VADOVĄ

Skaityti pilną numerį