Apylinkės – lit mokyklėlės

Berlyno LB apylinkė (Berlin)

Berlyno apylinkė: www.berlynas.vlbe.org

Petras Breimelis – pirmininkas

El. paštas: berlynas@vlbe.org
Tel.: 015784859922

Lituanistinė mokykla 

Vida Kaluza – vedėja

El. paštas:  petrasbreimelis@gmail.com
El. paštas: rutag@web.de

Brėmeno LB apylinkė (Bremen)

Brėmeno apylinkė

šiuo metu neveikia

Brėmeno lituanistinė mokykla Varpelis

Jolita Rolf – pirmininkė

Großbeerenstr. 43, 28211 Bremen
Tel.: 0421-33 00 55 75
El. paštas: jolita.rolf@web.de

Centrinė LB apylinkė

Centrinė apylinkė www.vlbe.org

Vokietijos LB Valdyba

Afred Hermann –  pirmininkas

Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim-Hüttenfeld
Tel.: 06256-85 9 818,
Faksas: 06256-85 9 9015
El. paštas: info@vlbe.org

VLB Švietimo komisija

Nariai: Sandra Petraškaitė – Pabst

Eseno-Miulhaimo LB apylinkė (Essen -Mülheim)

Eseno-Miulhaimo apylinkė: www.lietuviai-muelheim.de

Astrida Jasmontienė – pirmininkė

El. paštas: info@lietuviai-muelheim.de

Eseno-Miulhaimo lituanistinė mokykla

Vilma Thunken – vedėja

El. paštas: mokyklele@lietuviai-muelheim.de

Vokietijos liet. r.k. Sielovados

kun.Vidas Vaitiekūnas – vadovas

seelsorge@lietuviai-muelheim.de

Frankfurto LB apylinkė (Frankfurt am Main)

Frankfurto apylinkė

Kęstas Bužinskas – pirmininkas

El. paštas: frankfurtolb@gmail.com

Frankfurto lituanistinė mokykla

Nijolė Balčiūnienė – vedėja

El. paštas: ltmokyklele@googlemail.com
Tel: 0160-96381246
KiTa Rödelheim, Rödelheimer Bahnweg 27, 60489 Frankfurt am Main

Hageno LB apylinkė (Hagen)

Hageno apylinkė

Valdas Jelis – pirmininkas

El. paštas: VaJelis@aol.com
Tel.: 02331-43 532
Corbacher Str. 23, 58135 Hagen

Hamburgo LB apylinkė (Hamburg)

Hamburgo apylinkė: www.hamburgas.de

Asta Korinth – pirmininkė

El. paštas: valdyba@hamburgas.de
Tel.: +49-1578-3503873

Hamburgo lituanistinė mokykla „Abėcėlė“

Hamburgo lietuvių mokyklos „Abėcėlė“ vadovė Vitalija Fabian.

Tel. +49-174-1902682 (skambinti tik po 16 val.)

Hanoverio LB apylinkė (Hannover)

Hanoverio apylinkė

Šiuo metu neveikli

Hanoverio lituanistinė mokykla „Pelėdžiukai“

Kristina Rashidi – vedėja

El. paštas: arianrashidi@yahoo.de
Postfach 69 02 31, 30611 Hannover

Kaselio LB apylinkė (Kassel)

Kaselio apylinkė

Rimantas Dailidonis – pirmininkas

Tel.: 0561 50398962
El. paštas: kaselio.bendruomene@gmail.com

Kelno - Bonos LB apylinkė (Köln - Bonn)

Kelno – Bonos apylinkė

El. paštas: kiolnobonoslb@gmail.com
fb.com/kiolnobonos.lietuviai

Kelno – Bonos lituanistinė mokykla „Nemunėlis“

šiuo metu neveikia

Leipcigo LB apylinkė (Leipzig)

Leipcigo apylinkė

Giedre Balčiauskė – pirmininkė

El. paštas: leipcigolb@googlemail.com
Tel. 01577 7383949

Liubeko LB apylinkė (Lübeck)

Liubeko apylinkė www.liubekas.de

Donatas Wegner – pirmininkas

Am Goldberg 5, 23701 Süsel
El. paštas: liubekas@aol.com
Tel.: 04524-706 543

Mainco LB apylinkė (Mainz)

Mainze vėl buriasi lietuviai. Todėl ir čia norima atgaivinti anksčiau veikusią Mainco LB apylinkę. Suinteresuotieji gali kreiptis į iniciatorę
El. paštas: iskudas@gmail.com

Memmingeno LB apylinkė (Memmingen)

Memmingeno apylinkė

Herta Schäle – pirmininkė

Südring 41, 87779 Trunkelsberg
Mob.: 0170-2 979 018

Miuncheno LB apylinkė (München)

Miuncheno apylinkėwww.miunchenas.de

Irma Petraitytė-Lukšienė – pirmininkė

Posdtfach 662310, 81219 München

Miuncheno lituanistinė mokykla

Irma Petraitytė-Lukšienė – vedėja

El. paštas: mokyklele@miunchenas.de

Niurnbergo LB apylinkė (Nürnberg)

Niurnbergo apylinkė www.niurnbergo-lietuviai.de

Kristina Braun – pirmininkė

El. paštas: bmeile@gmx.de
Tel.: 09876 – 9789919
Mob.: 017620736350

Niurnbergo lituanistinė mokykla

Gitana Bielskytė-Elsner – vedėja

El. paštas: gb.elsner@mnet-mail.de
Tel.: 0911 – 5984184
Mob.: 017645535272

Rasštato LB apylinkė (Rastatt)

Rasštato apylinkė

Sergejus August – pirmininkas

Engelstr. 2, 76437 Rastatt
Tel.: 07222-37 686

Romuvos (Hiutenfeldo) LB apylinkė (Hüttenfeld)

Romuvos apylinkė: romuva.vlbe.org

Jurgita N.-Pickel – pirmininkė
Robertas Skukauskas – sekretorius
Darius Šulcas – iždininkas
Ilona Jasinskaitė – narė
Audrius Lazuta – narys

romuva@vlbe.org

Lorscherstr. 1, 68623 Lampertheim-Hüttenfeld

Vaikų akademija

vad. Irena Sattler

Saaro krašto LB apylinkė (Saarland)

Saaro krašto apylinkė: www.saarlandas.de

Laima Rui – pirmininkė

Postfach 1161, 66558 Ottweiler
El. paštas: saar.lietuvis@googlemail.com

Saksonijos LB apylinkė (Sachsen)

Saksonijos apylinkė

Šiuo metu neveikli

Zalcgiterio LB apylinkė (Salzgitter)

Zalcgiterio apylinkė

Bronė Modersbach – pirmininkė

Lichtenbergstr. 27, 38226 Salzgitter
Tel.: 05341-659 874

Švetcingeno LB apylinkė (Schwetzingen)

Šiuo metu neveikli

Štutgarto LB apylinkė (Stuttgart)

Štutgarto apylinkė stutgartas.vlbe.org

Litauische Gemeinschaft Ortsverband Stuttgart

Agnė Dargienė – Sekretoriavimas/administravimas/korespondencija
Asta Totilaitė – Finansai, ansamblio atstovavimas
Giedrė Rowohlt – Ansamblio atstovavimas, komunikacija su Forum der Kulturen
Ina Vosyliūtė – Liturginių apeigų organizavimas
Regina Balčiūnaitė – lituanistinis ugdymas, renginių organizavimas, viešieji ryšiai

El. paštas: stutgartas@vlbe.org

Tel.: 07144-858969
Finkenstraße 3670199 Stuttgart

Valdyba Štutgarto lituanistinė mokyklėlė „Traukinukas“

Štutgarto lietuvių bendruomenės lituanistinės mokyklėlės „Traukinukas“ vadovė – dr. Sandra Petraškaitė-Pabst, tel.nr07144/858969. el. paštas Sandra.Petraskaite-Pabst@gmx.net
Ansamblis RIDIGDO
Štutgarto lietuvių bendruomenės ansamblio RIDIGDO vadovas – Juozas Vasiliauskis, tel.nr01742412689, el. paštas juozas.vasiliauskis@gmail.com

Tiuringijos LB apylinkė (Thüringen)

Tiuringijos apylinkė

Šiuo metu neveikli

Tiuringijos lituanistinė mokykla „Tukas“

Jolanta Klement – vedėja

El. paštas: jolantaklement@aol.com

Volfsburgo LB apylinkė (Wolfsburg)

Volfsburgo apylinkė

Bronislavas Bartke – pirmininkas
Loreta Brandes

Alte Handelsstr. 9A
38448 Wolfsburg
Tel.: 05363-705464