ELKC-logo-EN-DE-LT

veiklą pradėjo 2007 m. rugsėjį. ELKC veiklos kryptis galima visų pirma suskirstyti į paslaugas, teikiamas nelietuviškai Europos visuomenei, institucijoms, organizacijoms bei įmonėms, ir į tokias, kurios teikiamos Europoje gyvenantiems lietuviams.
www.elkc.org


EUROPOS LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRAS
EUROPÄISCHES LITAUISCHES KULTURZENTRUM

LORSCHER STR. 1
D-68623 LAMPERTHEIM-HÜTTENFELD
Tel.: +49 (0) 6256-858 675
El. paštas: cuplinskas@elkc.org
http:// www.elkc.org

ELKC direktorius: Rimas Čuplinskas

Nelietuviškos Europos visuomenės lygmeniu numatoma tokia veikla: kurti informacinį portalą anglų kalba „Lithuanians in Europe“ apie lietuvius, jų organizacijas bei lietuviškus renginius Europoje; plėsti jau daugiau kaip 25 metus visuomeniniu pagrindu Hüttenfelde veikiančio Lietuvių kultūros instituto darbus visoje Europoje (konferencijos, biblioteka ir archyvai) ir, veiklą derinant su LR diplomatinių atstovybių kultūros atašė, skatinti aktyvų lietuvių menininkų dalyvavimą Europos kultūros erdvėje. Iki 2009 metų pabaigos ketinama glaudžiai bendradarbiauti su „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ organizaciniu komitetu, rengti bendrus renginius ir projektus Vakarų Europos kraštuose.

Europoje gyvenantiems lietuviams taikoma veikla numatoma informacijos plėtros, kultūros, švietimo bei jaunimo reikalų srityse. Veiklą sudarys informacinių tinklų kūrimas, publikacijų rengimas ir kultūros, švietimo bei sporto renginių ir konferencijų organizavimas. ELKC veiklos gairės šiose srityse bus derinamos su Europos Lietuvių Bendruomenėmis.

Hüttenfeldo Romuvos sodyba su Rennhofo pilaite, Vasario 16-osios gim-nazija, Lietuvių kultūros institutu, Vokietijos LB valdybos ir Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos būstine yra faktinis lietuvių kultūros centras Vokietijoje, jau daugelį dešimtmečių tapęs traukos centru Europos lietuvių renginiams. Viliamės, kad pasinaudojant esama infrastruktūra ir bendradarbiaujant su šiomis institucijomis pavyks sukurti tvirtą pagrindą sėkmingai ELKC veiklos plėtrai