VLB Garbės Teismas

Pirmininkas: Mindaugas Jacinevičius
teisėjai: Marija Dambriūnaitė-Šmitienė ir Tomas Bartusevičius

Garbės Teismo pirmininko biuras: Mindaugas Jacinevičius, Wasserstr. 5, 13597 Berlin

Tel: 0173 3420997, Email: jacinevicius@hotmail.com

VLB Garbės Teismas pagal VLB Statuto 48 str.:

– išaiškina įstatus,
– sprendžia nesutarimus dėl Bendruomenės organų teisių ir pareigų,
– sprendžia narių skundus,
– sprendžia kitus įstatuose ir Bendruomenės tarybos rinkimų tvarkoje numatytus atvejus.