VLB – Mano bendruomenė

Vokietijos lietuvių bendruomenė yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, turinčios savo padalinius 43-ijuose pasaulio kraštuose, dalis. Ji vienija visus Vokietijoje gyvenančius lietuvius ir atstovauja jų interesams.