VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBA

Aukščiausias VLB organas – VLB Taryba. VLB Taryba renkama trejiems metams. Ją sudaro 15 išrinktų VLB narių.
Tarybos prezidiumas sudarytas iš 3 narių.