Entries by Sergej Sisulin

Pirmas VLB Tarybos susirinkimas 28.03.2020

2020 metų kovo 28 d. pirmą kartą susirinko 2020-ais metais išrinkta nauja VLB Taryba. Dėl COVID19 ilgai buvo diskutuota, kokia forma turėtų vykti susirinkimas. Galų gale buvo nuspręsta nerizikuoti tarybos narių sveikata ir daryti susirinkimą per videokonferencija. Nors VLB statutas tokio formato nenumato, visgi Vokietijos valdžiai patvirtinus įstatymą dėl COVID19 pasekmių sušvelninimo (Gesetz zur Abmilderung […]

Advokato patarimai koronaviruso metu

(I dalis, š. m. kovo 27 d.)   Evelina KISLYCH-ŠOCHIENĖ   Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) žurnalui „Informacijos“ pavyko pakalbinti Vokietijoje dirbantį advokatą, VLB Garbės teismo pirmininką MINDAUGĄ JACINEVIČIŲ. Jis mielai sutiko atsakyti į šiuo metu daugeliui žmonių rūpimus teisinius klausimus, susijusius su koronaviruso pandemijos padariniais.   Ar darbuotojas, nepaisant viruso plitimo, privalo eiti į darbą, […]

VLB tarybos posedis

Mieli VLB nariai, pranešame Jums, kad dėl koronavirsuo VLB tarybos posėdis kovo 28 dieną, 9:30 val. Hüttenfelde, Romuvos pilies salėje neįvyks taip kaip buvo planuotas. VLB tarybos posėdis, kuriame primą kartą susirinks naujai išrinkti VLB tarybos nariai, įvyks video konferencijos būdu kovo 28 d., 12:30 val.. Šiame posėdyje bus aptariama tolesnė VLB tarybos veiklos dienotvarkė. Sekanti video […]

VLB „Informacijos“ Nr. 02 (589)

                                                  Vasaris, 2020 „Informacijos“ – mėnesinis, elektroninis Vokietijos lietuvių bendruomenės leidinys, unikalus ne tik savo atsiradimo istorija, bet ir faktu, jog tai – vienintelis lietuvių kalba leidžiamas informacinis leidinys Vokietijoje. Mylimas Hiutenfelde, ačiū, kad globoji […]

Pranešimas dėl VLB Statuto pakeitimų

Pranešimas dėl VLB Statuto pakeitimų Internetinėje erdvėje pasirodė VLB bendruomenės narius klaidinantys pareiškimai neva VLB taryba 11.01.20 dienos posėdyje priėmė VLB Statuto pakeitimus pažeisdama demokratijos, atvirumo ir skaidrumo principus, esą šis pakeitimų projektas nebuvo niekur viešai skelbtas, o VLB nariams buvo atimta galimybė atvirai diskutuoti ir teikti savo pasiūlymus atsinaujinimo siekiančiai Bendruomenei. Šių kreipimųsi iniciatoriai […]

Kuomet melas ir šmeižtas tampa virusu…

Kuomet melas ir šmeižtas tampa virusu… Gerbiami Vokietijos lietuvių bendruomenės nariai, turbūt ir Jums nepraslydo pro akis paskutiniuoju metu itin suintensyvėję pareiškimai internetinėje erdvėje, kuriais bandoma kryptingai apšmeižti, kompromituoti ir apkaltinti VLB valdybos ir kitų VLB bei PLB organų narius. Jeigu šias akcijas prieš rinkimus į VLB tarybą buvo galima vertinti kaip „juodųjų“ rinkiminių technologijų […]

Padėka už Jūsų aktyvų dalyvavimą rinkimuose

Mieli rinkėjai, VLB vardu norime padėkoti už Jūsų aktyvų dalyvavimą rinkimuose. Nepaprastai džiaugiamės, kad dabartinės VLB valdybos nariai Alfred Hermann, Petras Breimelis ir Sandra Petraškaitė-Pabst susilaukė Jūsų daugumos palaikymo ir buvo išrinkti į naują VLB Tarybą. Dėkojame Jums už pasitikėjimą, kuris mus dar labiau motyvuoja bei įpareigoja atsakingai ir konstruktyviai spręsti iškylančius iššūkius, kurti ir […]