Pasaulio Lietuvių Bendruomenės adresai
Adressen des Weltverbandes

 

PLB VALDYBA
(Biuras)
– – –
DALIA HENKE (VOK)
PLB VALDYBOS PIRMININKĖ
Jürgensallee 44b
22609  Hamburg
DEUTSCHLAND
daliahenke@gmail.com
– – –
KUN. EDIS PUTRIMAS (KAN)
Sielovados reik. komisijos pirmininkas

1 Resurrection RoadToronto, Ont. M9A 5G1
CANADA
Tel. (416) 233 781
Faks. (416) 233 5765
putrimas@sielovada.org

JŪRATĖ CASPERSEN (ŠVEICARIJA)
Kultūros reik. komisijos pirmininkė
jurate@caspersen.ch
– – –
ROLANDAS ŽALNIERIUS (LV)
Organizacinių ir teisinių reikalų  komisijos pirmininkas
t.zalnierius@gmail.com
– – –
ARŪNAS TEIŠERSKIS (AIRIJA)
Švietimo reik. komisijos pirmininkas
arunotei@gmail.com
– – –
EGLĖ GARRICK (AUST)
Finansų reikalų komisijos pirmininkė
egarrick@iinet.net.au
– – –
ANGELĖ KAVAK (JAV)
Ekonomikos reikalų komisijos pirmininkė
a.kavak@yahoo.com
– – –

DALIA SHILAS (JAV)
Viešųjų reikalų komisijos pirmininkė

daliafoto@gmail.com

SIMONAS ČERNIAUSKAS (VOK)
PASAULIO LJS PIRMININKAS
simonas@pljs.org
www.pljs.org
– – –
GEDIMINAS KAROBLIS (NORVEGIJA)
PLB plėtros komsijos pirmininkas
gediminas.koblis@ntnu.no
– – –
PLB IŽDININKAI
RAMUTIS PLIŪRA
3906 Lakeview Dr.
Racine, WI 53403
USA
ramas@gjmllp.com
– – –
ELENA SKALIŠIENĖ 
119 Sheridan Court East
Waukegan, IL 60085-2101
USA
skalisius@iconnect.net
– – –
PLB KONTROLĖS KOMISIJA
Egidijus Meškėnas (ŠV)
Birutė Kairienė (JAV)
– – –
PLB GARBĖS TEISMAS
Angelė Nelsienė (JAV)
Marija Dambriūnaitė-Šmitiene (VOK)
Angelė Vaičiūnienė (KAN)
 
PASAULIO LIETUVIS

Redaktorė
DEIMANTĖ DOKŠAITĖ
Redakcijos adresas:
PLB atstovybės Vilniuje
plietuvis@wp.pl
www.plbe.org/plietuvis

 

VIDA BANDIENĖ
PLB VALDYBOS ATSTOVĖ VILNIUJE

LR Seimo III rūmai, 212 k.
Gedimino pr. 53
LT-01109 Vilnius
LIETUVA – LITAUEN

Tel.+370-5-2396156
Tel./Faks. +370-5-2396264
El..p. vidajb@takas.lt

 

PLB ATSTOVYBĖ VILNIUJE
Atstovybės administratorė
Virginija Grybaitė

Tel./Faks. +370-5-2396264

El.p. vigryb@lrs.ltplbav@lrs.lt
http://www.lrs.lt/plb
http://www.plbe.org

____________________________