Gerbiami Vokietijos lietuviai,

Vokietijos lietuvių bendruomenės valdyba yra susirūpinusi dėl pono Labanausko ir pono Keršio atviro laiško Vokietijos lietuviams.

Norime patikslinti, kad minėtos problemos nėra slepiamos. Tačiau kol nėra galutinio sprendimo nėra platinamos. Apie šiuo metu vykstančius žingsius bendruomenės valdyba atvirai nieko neskelbs, priežastys, kodėl taip yra, yra akivaizdžios. Mes nenorime, kad pašaliniai asmenys, kurie nėra susiję su sprendimų ieškojimu, gautą informaciją naudotų puolimams.

Valdyba mielai kalbasi su visais bendruomenės nariais, tačiau nei ponas Labanauskas, nei ponas Keršis asmenino pokalbio su valdyba neieškojo.

Mes labai gerai suprantame apie padarytą žalą, tačiau tikrai ne ponas Labanauskas arba ponas Keršis turi mums diktuoti tempą, kuriuo mes turime tvarkyti reikalus, priimti sprendimus. Mes, naujoji valdyba, reikalaujam duoti mums laiko, kad galėtume išspręsti problemas tvarkingai, su didžiausia nauda bendruomenei. 

Iki šiol naujoji valdyba stengiasi pabaigti buvusių valdybų darbus ar ištaisyti jų klaidas, tačiau tai turi vykti objektyvioje, konstruktyvioje ir draugiškoje aplinkoje, pagal mūsų galimybes ir išteklius.

VLB valdyba yra visada atvira kiekvienam Vokietijos lietuviui. Kilus klausimams,  kviečiame kreiptis tiesiai į mus, VLB valdybą.

Pagarbiai,

Vokietijos lietuvių bendruomenės Valdyba

Atsakymas Labanauskui-Keršiui (1)

Laba diena,

 

Rašau Jums norėdama informuoti, kad Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) paskelbė registraciją į Vasaros stažuočių programą “SIP” (angl. Summer Internship Programme), kuri bus įgyvendinama 2017 m. liepos 10 – rugpjūčio 11 d. Studentų stažuotės – tai praktinė galimybė užsienio jaunimui Lietuvoje įgyti ne tik savo studijuojamos srities profesinių įgūdžių, bet ir patobulinti anglų kalbos žinias, pramokti lietuvių kalbą bei artimiau susipažinti su šiuolaikine Lietuva. Sėkmingai atlikusiems praktikas bei apsigynusiems baigiamąjį darbą studentams VDU suteikia 6 akademinius kreditus (ECTS), kurie vėliau gali būti įskaityti, kaip studijų programos dalis kitose mokslo ir studijų institucijose visame pasaulyje.

 

Praktikos vietos studentams surandamos atsižvelgiant į jų studijų kryptis. Stažuotes siūlome atlikti partnerinėse VDU institucijose, su kuriomis universitetas palaiko glaudžius ryšius. Partnerių, siūlančių atlikti praktiką, sąrašą sudaro ne tik valstybinės įstaigos, bet ir įvairios nevyriausybinės organizacijos. Įgyvendinant programą, kasmet glaudžiai bendradarbiaujame su Kauno miesto savivaldybe, LSMU Kauno klinikomis, UAB “Craft Bearings”, įvairiais muziejais, kt. organizacijomis.

 

SIP programos dalyviai nebūtinai turi kalbėti lietuviškai ar turėti lietuviškas šaknis – laukiami visi studentai, besidomintys Lietuva ir galimybe čia įdomiai bei naudingai praleisti vasarą. Stažuotojams pirmiausiai siūlome įvadines dienas, kurių metu studentai turi galimybę klausyti universiteto profesorių paskaitų apie šiuolaikinės Lietuvos aktualijas, lankyti lietuvių kalbos pamokas, dalyvauti įvairiose ekskursijose bei specialiai jiems parengtoje kultūrinėje – pažintinėje programoje. Savaitgaliais studentai yra kviečiami aplankyti sostinę Vilnių, Rumšiškių liaudies buities muziejų, kitus Lietuvos miestus.

 

Siekdami užtikrinti kuo platesnę informacijos sklaidą, labai prašytume žinia apie Vasaros stažuočių programą “SIP” pasidalinti su Jūsų tikslinėmis auditorijomis.

 

Daugiau informacijos apie vasaros stažuotes (anglų kalba):

VDU kvietimas;

VDU interneto svetainė;

– Prisegtuke siunčiamamas lankstinukas.

 

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui:

Orinta Movsesjan

Vasaros stažuočių programos “SIP” koordinatorė

VDU Tarptautinių ryšių departamentas

Tel. +370 37 327 986

E-mail: Orinta.Movsesjan@vdu.lt

 

Iš anksto dėkoju už pagalbą!

 

Pagarbiai I Sincerely

Vyr. specialistė I Chief Specialist

Ms Orinta Movsesjan

Marketingas ir studentų integracija | Marketing and Student Integration

Vytauto Didžiojo universitetas I Vytautas Magnus University

Tarptautinių ryšių departamentas I International Cooperation Department

Tarptautinio Marketingo skyrius | International Marketing Unit

 

  1. Putvinskio g. 23, 213 (visiting address)
  2. Donelaicio g. 58, LT-44248 Kaunas, Lithuania (postal address)

E-mail: Orinta.Movsesjan@vdu.lt

Phone: +370 37 327 986

Programa

15:00 val.   Akademinė šventinio minėjimo dalis (Rennhofo pilies salėje, Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim-Hüttenfeld)

  • Atidarymas
  • Sveikinimai: Minėjimo garbės svečiai
  • Prakalba: Rytis Martikonis – EK vertimų Tarnybos generalinis direktorius, buvęs  Lietuvos nuolatinis atstovas prie Europos Sąjungos (Briuselis)

Svečius, ketinančius dalyvauti akademinėje dalyje, maloniai prašome iki š. m. vasario 20 d. registruotis el. paštu office@vlbe.org  arba tel. + 49 6256 859900

17:00 val. –  Šv. Mišios Hüttenfeldo katalikų bažnyčioje (Lampertheimer Str.8), Prelatas Edmundas Putrimas – Lietuvos Vyskupų konferencijos delegatas užsienyje gyvenančių lietuvių sielovadai, (Torontas)

19:00 val.   Šventinis koncertas ir vakaronė (Hüttenfeldo savivaldybės salėje – Alfred-Delp-Str. 50)

  • Koncertas: Vasario 16-osios gimnazijos mokinių pasirodymas
  • Vakaronė: dainos, šokiai ir linksmybės su folkloro grupe iš Lietuvos SADŪNAI”

Veiks lietuviškų patiekalų, kavos ir gėrimų barai.

Durys atidaromos 17 val.

Įėjimo į koncertą ir vakaronę kaina 5 eurai
Vaikams ir gimnazijos mokiniams įėjmas nemokamas

2017 m. vasario 04 d. naujai išrinkta valdyba:
1. Pirmininkas: Alfred Hermann Erding
2. Pavaduotojas: Martynas Lipšys Düsseldorf
3. Iždininkė: Kristina Braun Nürnberg
4. Narys viešiesiems ryšiams: Gintautas Gudas Hüttenfeld
5. Narė švietimo reikalams: dr. Sandra Petraškaitė-Pabst Stuttgart

Mieli Vokietijos Lietuvių Bendruomenės nariai, Lietuvą mylintys draugai ir bičiuliai, visų pirma norime nuoširdžiai padėkoti už pasitikėjimą mumis, tikimės pateisinti jūsų lūkesčius. Šiais metais ypatingai sieksime intensyvinti dialogą tarp VLB valdybos ir vietinių apylinkių. Kad galėtume pagerinti ir užsitarnauti jūsų pasitikėjimą, mums, naujai išrinktai valdybai, ypatingai rūpi konstruktyvus bendradarbiavimas su apylinkėmis. Tad pirmas žingsnis ta linkme būtų išsiaiskinti jūsų poreikius.

Tam tikslui norim pasiūlyti jums priėmimo valandas telefonu: VLB valdybos pirmininkas Alfred Hermann pasiruošęs asmeniškai išklausyti jūsų pasiūlymus ir idėjas, į dr. Sandra Petraškaitę-Pabst galėsite kreiptis lituanistinio švietimo klausimais.

Kitas svarbus mūsų išsikeltas uždavinys – kurti ir stiprinti pasitikėjimo kultūrą tarp Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdybos ir visų jos narių. Labai prašytume palikti nuošalyje visas nuoskaudas ir pasipiktinimus bei pradėti eiti į dialogą. Naujoji valdyba yra pasiruošusi išklausyti visas nuomones ir pereiti prie konkrečių darbų. Pasilikę tik kivirčų lygyje, prarandame brangų laiką, kurį galėtume skirti prasmingiems dabams. Mūsų tikslas yra sprendimai ir darbai, kurie tarnautų visų bendruomenės narių labui.

2017 metų valdyba perima sudėtingas užduotis, kurios reikalauja neatidėliotinų sprendimų. Mes turime ir norime jas kuo geriau išspręsti, bet tai neįmanoma daryti paskubomis. Tik reikiamai susipažinę ir įsigilinę į esamą situaciją, galime priimti išmintingus sprendimus.
Todėl PASITIKĖJIMAS šiuo metu yra pats svarbiausias dalykas, kad VLB nariai ir visi tautiečiai atgautų pasitikėjimą Vokietijos Lietuvių Bendruomene, pradėtų pasitikėti vieni kitais. Atkurti ir įtvirtinti pasitikėjimą visose srityse, laikantis visų teisinių reikalavimų, yra ne vien bendruomenės stabilizavimo pagrindas, bet ir ilgalaikis tikslas. Visi valdybos nariai vieningai pažada to siekti.

Pagal tradicija kiekviena naujai išrinkta vadovybė gauna šimto dienų laikotarpį, kad galėtų apšilti kojas. Tikimės, jog ir naujoji valdyba galės pasinaudoti šia teise. Apie priimtus sprendimus ir pakeitimus būsite visi laiku informuojami.
Mūsų moto : PASITIKĖKIME VIENI KITAIS IR VEIKIME KARTU !
Nuoširdžiausi linkėjimai,
VLB valdyba

V A L D Y B A

VLB Tarybos suvažiavimas  vasario 4d.
Rennhof pilies salėje Hiutenfelde   ( Hüttenfeld )

(atviras visiems VLB nariams )

 

SUVAŽIAVIMO DIENOTVARKĖ.

susipažinti čia>VLB TARYBOS SUV. DIENOTVARKE

Rinkimų Komisija, susidedanti iš 3 ( trijų )  narių , nusprendė –

                                                                         susipažinti čia > rk-nutarimas

VLB Tarybos rinkimų komisiją sudaro: pirm. Maria Schäfer, pirm.pav. Stasys Vitkus, sekr. Rūta Lange

kandidatai: Asta D`Elia ir Nijolė Druskinienė

 

 

Su kandidatais į Tarybą                                    susipažinti čia > prisistatymai-taryba2016

 

Aplinkraštis NR.4./ RINKIMŲ REZULTATAI/  susipažinti čia Aplinkraštis Nr.4

Rinkimų Komisijos nutarimas dėl V. Jelio       susipažinti čia> RK Nutarimas dėl V.Jelio