KVIETIMAS

Kviečiame į Vokietijos Lietuvių Bendruomenės darbuotojų suvažiavimą, kuris įvyks š. m. lapkričio 1-3 dienomis Hiutenfelde.

Į suvažiavimą kviečiami visi:

  • Vokietijos LB apylinkių pirmininkai su dar vienu apylinkės valdybos nariu
  • Tarybos nariai
  • Visų apylinkių pirmininkai
  • Lituanistinių mokyklėlių vadovai
  • Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos valdyba
  • Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos
  • Lietuvių kultūros instituto vadovai
  • Vokietijos lietuvių katalikų bei evangelikų bažnyčių
  • bei kitų veikiančių organizacijų vadovai.

Dalyvių skaičius yra ribotas!

Suvažiavimas vyks šiuo adresu:

Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.Lorscher Str. 168623 Lampertheim-Hüttenfeld

Į suvažiavimą kviečiamiems VLB apylinkių pirmininkams nakvynė ir maitinimas nemokamas. Kelionės išlaidos nebus apmokėtos. VLB tarybos nariams bus apmokami nakvynė, maitinimas ir kelionės išlaidos.

Kiti dalyviai turi susimokėti dalyvio mokestį 65,- € (su nakvyne) arba 35 € (be nakvynės), į Vokietijos lietuvių bendruomenės sąskaitą

Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.IBAN: DE94 6707 0024 0581 7978 00 BIC: DEUTDEDBMAN

Verwendungszweck: Teilnahmsegebühr + pavardė

Dalyvius ir svečius prašome registruotis iki š. m. Spalio 28 d. čia: Registracija

Kontaktine Informacija: ds2019@vlbe.org, tel. Nr. +496256 / 3770257

Lauksime Jūsų gausiai atvykstant, kartu džiaugsimės laimėjimais, spręsime ir gvildensime mums rūpimas problemas, numatysime darbo gaires ateičiai.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA