Mielieji darbuotojai, dalyviai, svečiai,

norėtųsi padėkoti visiems apylinkių darbuotojams už jų atliekamą, neišmatuojamą savanorišką darbą siekiant išlaikyti lietuvių kultūrą, kalbą, palaikant vidinę mūsų visų – lietuvių Vokietijoje – bendrystę, bei tiesiant kultūrinius tiltus su vokiečių visuomene. Tai yra sunkus, daug laiko reikalaujantis darbas ir mes tai suprantame. Todėl šis darbuotojų suvažiavimas buvo skirtas Jums – bendruomenių valdyboms, atsakant į visus Jums kylančius teisinio reguliavimo klausimus, būtinus Jūsų veikloms įgyvendinti. Šis suvažiavimas turėjo suformuoti aiškų teisiškai teisingos bendruomenės portretą.

Padėka už dalyvavimą

Ačiū dar kartą visiems, kurie paaukojo savo savaitgalį ir skyrė jį bendrai minčiai. Tikimės, kad turėjote pakankamai laisvo laiko ir vietos naujiems impulsams, idėjoms. Tikimės, kad Jums pavyko susipažinti su naujais (valdybos) nariais ir gauti atsakymus į Jums rūpimus klausimus.

Taip pat norime padėkoti mūsų lektoriams, kurios taip atsakingai ir profesionaliai padėjo mums suprasti dabartinę teisinę bendruomenės reguliavimo (valdymo) ir draudimo situaciją. Be to parodė VLB su išoriniu žvilgsniu mūsų komunikacijos klaidos.

Ir taip pat mūsų menininkams, kurie muzikos pagalbą leido mums atokiau palikti visas neišspręstas problemas ir ginčus bei padovanojo mums nuostabų susivienijimo jausmą.

Pasekmės

Deja, bet susirinkimas nepraėjo ir be nemalonių išgyvenimų. Dariaus Šulco elgesys ir vėl peržengė visas elgesio viešoje vietoje, etines ir dorovines ribas. Jo išsireiškimai nebuvo vien tik sarkazmas. Savo pasisakymais ir nepagarbiu elgesiu jis iškėlė save aukščiau už VLB darbuotojus ir piktybiškai trukdė darbui. Tokį elgesį VLB Valdyba laiko netoleruotinu ir neranda jokio pateisinimo šiems veiksmams, nors ir kokie kilnūs jo norai ir tikslai bebūtų. VLB informuoja, kad  imsis sekančių teisinių žingsnių, tam kad ši situacija nebe pasikartotų.

Atsisveikinimas

Mes norime matyti šią bendruomenę brandžią ir pasitikinčią savimi, o tai reiškia, kad mes privalome investuoti į mūsų darbuotojų žinių tobulinimą. Jau greitai pristatysime išsamų Jūsų pageidautų būsimų mokymų sąrašą ir koncepciją.

Iki tol mes maloniai laukiame Jūsų grįžtamojo ryšio – atgarsių, komentarų arba pastabų dėl šiųmetinio darbuotojų suvažiavimo el. p.: ds2019@vlbe.org

Iki sekančių pasimatymų.

Nuoširdūs linkėjimai, VLB valdyba

DS2019_Padekos_Rastas