Spalio 19-20 d.
Vasario 16-osios gimnazijoje ir Rennhofo pilyje

Klausysimės istoriko Prof. dr. Egidijaus Aleksandravičiaus, VDU Lietuvių išeivijos instituto vadovo pranešimo apie Lietuvos valstybingumo istorinius vingius ir užsienio lietuvybės gyvybingumo gijas bei gilinsimės į Vokietijoje veikiančių lituanistinių mokyklų unikalumą, misiją, aptarsime jų bendradarbiavimo ir patirties pasidalijimo galimybes. Permąstysime tėvų vaidmenį sąmoningai pasirenkant strategijas perduodant savo vaikams lietuvių kalbos ir kultūros pagrindus.

Aplankysime LKI lituanistinius archyvus ir iš arčiau susipažinsime su Vasario 16-osios gimnazijos simboliniu statusu bei šiandienos iššūkiais.

Seminaro dalyvius kviečiame pasiruošti pasidalijimui apie savo apylinkės lituanistinės mokyklėlės mokymo proceso organizavimą, iškeliant jo teigiamus aspektus ir įvardijant svarbiausius iššūkius vaikų ir paauglių lituanistinio ugdymo kelyje.
Kviečiame siūlyti savo temas, rūpimus klausimus, kuriuos norėtumėte aptarti seminaro metus.

Seminarą remia: Vokietijos Lietuvių Bendruomenė ir Lietuvos Švietimo ir Mokslo Ministerija.

Mokytojams bus apmokėtos kelionės ir nakvynės išlaidos bei įteikti dalyvio pažymėjimai.
Apie savo dalyvavimą prašome pranešti iki rugsėjo 15 d. adresu: svietimas@vlbe.org

VLB Valdybos narė
Dr. Sandra Petraškaitė-Pabst