Pasiruošimas susitikimui vyksta pilnu tempu – Jūsų laukia daug staigmenų!

Primename, kad š. m. 2018 m. liepos 1 d. renginyje „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“, Vilniaus rotušės aikštėje bus įrengtas ir Vokietijos Lietuvių Bendruomenės (toliau – VLB) paviljonas! Tema – Vokietijos lietuvių bendruomenė kaip pradžia ir išeities taškas Pasaulio lietuvių bendruomenei ?

Instaliacijos pagalba bus rodomas interaktyvus pokalbis/video apie pirmuosius metus ir to meto gyvenimą DP stovyklose Vokietijoje: šeimos būseną, pirmą sąlytį su Vokietijos visuomene.

Bus rodoma virtuali ekskursija po Rennhofo pilį, archyvą, parką, užsukant į Vasario 16-osios gimnaziją bei filmas apie Vasario 16-tosios buvusius gimnazistus, šiandien tapusiais dainininkais ar teisininkais.

Taip pat bus „Informacijų“ žurnalo stendas, kuriame galėsite pakalbėti su redaktore Evelina Kislych-Šochiene ir pavartyti leidinį!

Bus galima pamatyti žemėlapyje visas Vokietijoje veikiančias lietuvių bendruomenes. Jūsų laukia daug staigmenų!

Darbo grupė: Patricija Gilytė (menininkė), Rasa Weiß (Gimnazijos kuratorija), dr. Sandra Petraškaite-Pabst (VLB valdyba), Alfred Hermann (VLB pirmininkas) ir Irma Petraitytė-Lukšienė (MLB pirmininkė).