VLB „Informacijos“ Nr. 3 (569)

Kovas, 2018

„Informacijos“ – mėnesinis, elektroninis Vokietijos lietuvių bendruomenės leidinys,
unikalus ne tik savo atsiradimo istorija, bet ir faktu, jog tai – vienintelis lietuvių kalba leidžiamas informacinis leidinys Vokietijoje.

Lietuvybės svarstyklės

Kas mėnesį po progą – asmeninę, tautinę, pasaulinę. Kas mėnesį švenčiame, minime, lyginame, kas iš mūsų daro tai gražiau, išradingiau. Kiekvieną kartą ieškome – žmonių, minčių, idėjų, pokalbių su bendraminčiais. Taip dairėmės ir neseniai paminėjome dar vieną svarbią datą – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną – Kovo 11-ąją. Dairysimės ir balandžio 1-ąją, kuomet visas katalikiškas pasaulis, taip pat ir Vokietijos lietuviai, švęs Jėzaus Kristaus prisikėlimą.
Tačiau taip ir negalime pasakyti, kas ta lietuvybė – ar tai skambūs renginiai, pokalbiai apie vertybes, bendra malda ar garsus koncertas? Vokietijos Lietuvių Bendruomenė jungia visus – ir skambiai apie ją pasakojančius, ir nebylius. Vieni ant tų svarstyklių stoja, kiti kuklinasi. Toks svyruojantis kartais yra mūsų tikėjimas ir darbai. Jų tiesiog nepasversi. Jų yra daug, skirtingų, tačiau vienodai svarbių.

∞∞∞

Grįžtant į „Informacijas“. Š. m. kovo 2 d. lietuviškumas suskambėjo Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro muzikantų instrumentuose, kaimynų lenkų lūpose. Orkestras ir nuostabiai jam dirigavusi bei ypatingą atmosferą Berlyno koncertų salėje bei scenoje sukūrusi lietuvių dirigentė Mirga Gražinytė-Tyla nepaliko abejojančių lietuvių kūrybiškumu ir kultūra.
Toks pat įsimintinas liko ir į Anabergo pilį Bonoje lietuvius ir Lietuvos istorijos draugus sukvietęs 25-metį švenčiančio lietuvių-vokiečių istoriją bei šalių santykius atspindinčio metraščio „Annaberger Annalen“ susitikimas. O kur dar globalus Lietuvoje įvykęs švietimo forumas, į kurį buvo pakviesti užsienio lituanistinių mokyklėlių vadovai, atstovai. Šiame forume buvo nagrinėtas Lietuvos mokyklų atvirumas pasauliui.
Bendruomenės po truputį renkasi naujus narius, naujas valdybas. Ataskaitiniai, visuotiniai, rinkiminiai susirinkimai jau įvyko Berlyne, Romuvoje. Eilėje laukia ir kitos, tarp kurių ir Hamburgo. Numatoma daug pokyčių.
O svarbiausia – pagaliau įvyko ilgai lauktas VLB posėdis, kuriame susidėliojo visi taškai ant i.
Tikro Kristaus prisikėlimo Jūsų širdyse ir gero skaitymo!

Pagarbiai,
Vokietijos lietuvių bendruomenės „Informacijų“
vyr. redaktorė Evelina Kislych-Šochienė

 Šiame numeryje skaitykite:

 4 psl. Skamba skamba Lietuva: Berlyne nuskambėjo svarbiausias šimtmečio koncertas

14 psl. Švietimo lyderystės forumas

23 psl. In memoriam Lietuvos vėliavnešiui, monsinjorui K. Senkui

Skaityti pilną numerį