Gerbiami Štugarto lietuvių bendruomenės nariai, bendraminčiai, bičiuliai,
informuojame, kad kovo 4d. Šutgarto apylinkėje buvo išrinkta nauja valdyba 2018 metams:

Agnė Dargienė – Sekretoriavimas/administravimas/korespondencija
Asta Totilaitė – Finansai, ansamblio atstovavimas
Giedrė Rowohlt – Ansamblio atstovavimas, komunikacija su Forum der Kulturen
Ina Vosyliūtė – Liturginių apeigų organizavimas
Regina Balčiūnaitė – lituanistinis ugdymas, renginių organizavimas, viešieji ryšiai

Papildomos pozicijos/veiklos grupių vadovai:
Štutgarto lietuvių bendruomenės ansamblio RIDIGDO vadovas – Juozas Vasiliauskis;
Štutgarto lietuvių bendruomenės lituanistinės mokyklėlės „Traukinukas“ vadovė – dr. Sandra Petraškaitė-Pabst.

Esame jauni, entuziastingi, veiklūs bei ieškantys naujų galimybių mūsų bendruomenei, tačiau organizacinei  komandai (bendruomenės valdybai) reikia TAVO pastiprinimo ir TAVO  idėjų, kad būtų galima ir toliau ateityje organizuoti įvairius renginius, susitikimus, iniciatyvas. Būk aktyvus ir prisidėk prie bendruomenės veiklos.
Visais aktualiais klausimais  mes esame pasiekiami labai paprastai – el. paštu stutgartas@vlbe.org.

Su geriausiais linkėjimais,
Štutgarto lietuvių bendruomenės valdybos narės