KVIEČIAME visus užsienyje gyvenančius LIETUVIUS SKIRTI 15-20 minučių ir DALYVAUTI APKLAUSOJE!
Raginame išsakyti savo nuomonę. Taip pat, kviečiame paskatinti joje dalyvauti kuo daugiau draugų ir pažįstamų. Kiekvienas balsas ir nuomonė yra labai svarbūs, siekiant kurti geresnį abipusį valstybės ir tautiečių ryšį ir jį stiprinti.
Užsienio reikalų ministerijos užsakymu apklausą atlieka visuomenės nuomonės tyrimų centras „Vilmorus”.

 

https://www.surveymonkey.com/r/J9QZVLF