„Informacijos“ – mėnesinis, elektroninis Vokietijos lietuvių bendruomenės leidinys,
unikalus ne tik savo atsiradimo istorija, bet ir faktu, jog tai – vienintelis lietuvių kalba leidžiamas informacinis leidinys Vokietijoje.

Spalio susapnuoti sapnai

Jei Jums einant rudenio taku prieš akis valso ritmu krenta lapai, tai ženklas, kad darbas atliktas. Didelis darbas atliktas visos Vokietijos lietuvių bendruomenės, jungiančios, buriančios ir besistengiančios dėl apdainuotosios lietuvybės.

Padaryta vėlgi labai daug. Prieš 52 metus įkurta Berlyno lietuvių bendruomenė, tapusi tikru šalies veidu užsienyje, pasveikinta garbaus amžiaus sulaukusi, vyriausia Berlyno lietuvių bendruomenės narė Marina Auder. Padaryta daug, jog šiandien Kaselis turi savo namus – bendruomenė nebėra našlaitė. Ji pagaliau turi jaukius, visiems atvirus bendruomenės namus. Ir tai tik maža dalelė įvykių, kuriuos pavyko pabrėžti septintajame sakinyje.

Dar kartą brėžiame kreivę, įrodančią, kad Vokietijos lietuviai eina tik į priekį, atsigręžia atgal ir daro viską, kad mūsų tauta pasaulyje spindėtų, nublokšdama visus negatyvius išgyvenimus ir praktikas.

Žengiame į žiemą nebijodami šalčio.

VLB „Informacijų“ vyr. redaktorė
Evelina Kislych-Šochienė

http://mailchi.mp/495c8a5601b7/naujienlaikis-informacijos-2017-m-spalis