Vokietijos lietuvių Tarybos suvažiavime, kuris įvyko kovo 19d., išrinkta nauja VLB valdyba:

Arentas Keršis
Jurgita Noreikaitė-Pickel
Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė
Stasė Schulz
Gintaras Ručys

 

Daugiau informacijos: http://vlbe.org/vlb/vlb-valdyba/