Aleksandravicius- paskaita-diskusija

Dozentas: Prof. Dr. Egidijus Aleksandravičius (VDU istorijos profesorius, Lietuvių išeivijos instituto vadovas)

Paskaita vyksta Vokietijos lituanistinių mokyklėlių seminaro metu, renginį organizuoja Vokietijos lietuvių bendruomenė, ją remia Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo Ministerija.

Įėjimas nemokamas, prašome užsiregistruoti.
Registracija adresu: svietimas@vlbe.org

VLB „Informacijos“ Nr. 8 (574)

Spalis, 2018

„Informacijos“ – mėnesinis, elektroninis Vokietijos lietuvių bendruomenės leidinys, unikalus ne tik savo atsiradimo istorija, bet ir faktu, jog tai – vienintelis lietuvių kalba leidžiamas informacinis leidinys Vokietijoje.

Nepaliaujamai judantys traukiniai
Yra du variantai. Arba įlipti į traukinį jam sustojus, arba palydėti jį išvažiuojant. Arba momentus ir įspūdžius rinktis tik sau, arba pasidalinti jais su kitais. Ir dar daug kitų, vieno iš dviejų variantų. Šiandien renkamės kelionę drauge ir galimybę dalintis.

Šį kartą nespėjome jo paslėpti. Džiaugsmas buvo per didelis. Važiavom, stovėjom ir meldėmės drauge su šimtatūkstantine minia Lietuvoje arba Vokietijoje likusiais lietuviais. Sutapimas ar ne, tačiau tuo metu, kai popiežius lankėsi Lietuvoje ir ten laikė šv. Mišias, Miuncheno katedroje pirmą kartą suskambėjo lietuviškas žodis maldos, dainos ar ištraukos iš Evangelijos pavidalu. Stebuklingasis rugsėjo mėnesi, lik mūsų atmintyje.

Kaip gerai. Kad mus lanko: Hiutenfeldą – ministras, Hamburgą – ambasadorius. Kaip gerai, kad leidyklose spausdinamos naujos, Vokietijos lietuvių naktimis ar dienomis rašytos knygos, pasakojančios apie pasaulio lietuvius iš naujo, kad po Vokietijos atradimų kuriasi nauji žurnalistiniai projektai, kad skamba Frankfurtas. Kaip gerai, kad mes, kaip bendruomenės, esame traukos centrai ir kad, kaip kanclerė džiaugėsi, galime didžiuotis kaip niekad tvirtais ir vis tvirtėjančiais Vokietijos-Lietuvos santykiais, teikiančiais dideles perspektyvas.  Kaip gerai, kad mes, Vokietijos lietuviai, irgi galime pasidžiaugti tampresniais ir daugiau žadančiais, o gal net aiškesniais ryšiais ir bendryste su Lietuvoje gyvenančiais lietuviais.

Traukiniai nestoja, važiuoja. Keičia kryptis, vagonus, mašinistus arba tiesiog juose keliaujančius žmones, tačiau jie vis tiek važiuoja. Galime aiškiai matyti, kad prie Štutgarto „Traukinuko“ vairo – naujas veidas, veržli, energinga, daug žadanti R. Balčiūnaitė.  Ji toliau tęsia  darbus, kuriuos perėmė iš buvusios mokyklėlės vadovės, dr. S. Petraškaitės-Pabst,  įnešusios didelį indėlį į mokyklos veiklą.  Su jau sukaupta patirtimi ir įrašyta istorija „Traukinukas“ tęs pradėtą kelionę, rinksis naujas kryptis, tačiau nepaliaujamai judės. Sėkmingo kelio!

Tradicijas verta tęsti. Mėnesio portretas – ir vėl nuo Vokietijos lietuvių veiklos neatsiejamas veidas – Martynas Lipšys. Jo šeimos ir paties sukaupta istorija priverčia suklusti, apgalvoti ir didžiuotis, kad tokie žmonės perima ir tęsia lietuvių darbus bei, laikydamiesi tradicijų, naujai, tačiau savaip kuria istoriją.
Spali, kaip gerai, kad Tu atėjai. Taip nekantraujame sužinoti, ką Tu atnešei.

Pagarbiai,
Vyr. redaktorė Evelina Kislych-Šochienė

 Šiame numeryje skaitykite:

5 psl. Visų tautų Šv. Mišios Miunchene 

            10-12 psl. R. Balčiūnaitė:
 „Traukinukas – ant naujų bėgių ir su naujais vagonėliais

20-22 psl. M. Lipšys:
„Tėvų pavyzdys įkvėpė“

Skaityti pilną numerį

Schülerinnen und Schüler, die sich für Litauen interessieren, haben jetzt die Möglichkeit, sich für ein Austauschjahr oder -halbjahr 2019/20 in Litauen zu bewerben. Dort leben sie in einer Gastfamilie, besuchen die Schule vor Ort und lernen so den litauischen Alltag kennen. Alle Basketball-Fans können sich außerdem für das Basketball-Programm in Litauen bewerben. Dabei nehmen die Jugendlichen – zusätzlich zum regulären Schulunterricht im Austauschjahr – mehrmals die Woche am Training in einer Basketball-Schule teil. Bei der Abreise im Sommer 2019 müssen die Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahre alt sein.

Organisiert wird das Austauschprogramm von der gemeinnützigen Organisation Deutsches Youth For Understanding Komitee e.V. (YFU), die sich für interkulturelle Bildung und Toleranz einsetzt und mit den Programmen keinerlei finanziellen Gewinn erzielt. Vor, während und nach dem Austausch nehmen die Jugendlichen an ausführlichen Seminaren teil. In Litauen steht ihnen ein persönlicher Betreuer bei allen Fragen zur Seite. Damit die Teilnahme nicht von der finanziellen Situation der Familie abhängt, vergibt YFU jedes Jahr rund 300 einkommensabhängige Teilstipendien. Weitere Informationen zum Litauen-Austausch finden Sie auch online unter www.yfu.de/litauen.

 

Mit YFU ins Austauschjahr
Austausch für Basketball-Fans

Seminaro programa

SEMINARO PROGRAMA 2018
Kvietimas į paskaitą-diskusiją

Spalio 19d.

17 val. atvykimas į VLB Rennhofo pilį, apsigyvenimas Vasario 16-osios gimnazijos bendrabutyje.

18.00 val. Iškilminga vakarienė Rennhofo pilyje

Sveikinimo žodis:

Dr. S. Petraškaitė-Pabst
VLB Tarybos ir valdybos narė švietimo reikalams

Prof. dr. E. Aleksandravičius
Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos centro vadovas

J. Vaitkienė 
Vasario 16-osios gimnazijos direktorė

Lituanistinių mokyklėlių mokytojų prisistatymas: Vasario 16-osios gimnazijos lituanistinė akademija, Berlynas, Frankfurtas, Hamburgas, Kasselis, Luxemburgas, Miunchenas, Štutgartas

19.30 val. Lietuvos istorijos mokymas šeimoje ir mokyklėlėje.
Prisilietimas prie gyvos istorijos: susipažinimas su paroda „Vilko vaikai“, ekskursija po Vasario 16-osios gimnaziją, po Rennhofo pilį ir archyvus, pokalbiai su istorijos liudininkais.

 

Spalio 20 d.

9.00 val. Pusryčiai

10.00-11.30 val. Mokyklėlės – sąmoningo apsisprendimo puoselėti lietuvybę židiniai

 • Dr. Sandra Petraškaitė-Pabst (VLB valdyba): Rekomendacinės integruotos lituanistinio švietimo  programos pristatymas
 • Irma Petraitytė-Lukšienė (Miunchenas): Tėvų vaidmuo Vokietijos švietimo sistemoje ir daugiakalbystės ugdyme.
 • Nijolė Balčiūnienė (Frankfurtas)Naujovės iš lituanistinio tobulinimosi seminarų: etnokultūros mokymas

11.30 Kavos pertrauka

12.00 – 13.30 Pasidalinimas patirtimi ir  projektai

 • Jurgita Orlovaite (Liuksemburgas): Ankstyvasis kalbinis ir muzikinis lavinimas vaikų nuo 1 iki 4 metų)
 • Asta d` Elia (Vasario 16-osios gimnazija): Paauglių lituanistinis ugdymas – problemos ir sėkmingi projektai
 • Asta d` Elia (Vasario 16-osios gimnazija): Lituanistinė veikla Vasario 16-osios gimnazijoje

 

 • Projektai: 2019-ieji pasaulio lietuvių metai
  • VLB pagalba steigiant naujas lituanistines mokyklas;
  • Vasario 16-osios gimnazijos, Baltistikos centrų ir neformaliojo švietimo kooperacija;
  • Lituanistinės stovyklos 2019 Hiutenfelde organizacinės grupės sudarymas
  • Kūrybinę raišką skatinantys projektai

 

14.00  Pietūs

15.30-17.30 Paskaita – diskusija

„GYVOSIOS LIETUVYBĖS IDĖJA POKARIO PABĖGĖLIŲ KARTOJE IR DABAR“

Prof. Dr. Egidijus Aleksandravičius (VDU istorijos profesorius, Lietuvių išeivijos instituto vadovas)

 

17.30 Pabaiga

18.00 Vakarienė

 

Registracija: sandra.petraskaite-pabst@vlbe.org

VLB valdybos narė lituanistinio švietimo reikalams

Apskriejom. Basi ar su batais? Oru ar su ratais?

Mažais ar dideliais bateliais… Per vasarą ištuštėjusius darželius, mokyklas, universitetus vėl pripildo nerūpestingas vaikų juokas ar kiek rimčiau skambantis abiturientų ir mokytojų balsas.

Su bateliais, o galbūt basomis, oru, ratais ar bėgiais apskriejome aplink pasaulį ir nutūpėme vėl Vokietijoje – Berlyne, Hamburge, Štutgarte, Miunchene. O gal Hiutenfelde? Nepaisant to, kad ir ne Lietuvoje, svarbu, jog sėkmingai. Duodama interviu „Informacijoms“, skaitomiausių knygų autorė, rašytoja Jolita Herlyn prasitarė, jog „tik šią vasarą grįždama į Hamburgą, pajutau, kad grįžtu namo. Ir tai buvo labai keistas jausmas“.

Šio numerio portretui pasirinktas ypatingas Vokietijos lietuvis – Štutgarto lietuvių bendruomenės ansamblio „RIDIGDO“ vadovas – Juozas Vasiliauskis. Tikimės, kad įdomi ir graži jo istorija privers ir įkvėps kitus lietuvius nepaleisti savo svajonių ir tikėti. Laukia įdomus laikas skaitant Juozo istoriją. Jis neįsivaizduoja savo gyvenimo be šeimos, be maldos, be muzikos, be sveiko ir teisingo gyvenimo. O turbūt svarbiausia – be savo šaknų ir prigimties.

Gero skaitymo!

https://www.yumpu.com/lt/document/view/62053182/vlb-informacijos-2018-m-rugsejis-nr-7-573

VLB INFORMACIJOS_ RUGSĖJIS

Redaktorė,
Evelina

Rugsėjo 22 dieną, šeštadienį, 11 val. Rennhofo pilis, Hüttenfeld, Lorscherstr.1

Vokietijos lituanistinių mokyklėlių Mokslo metų pradžios šventė „Kabaldakšt pas kaimynus“

 

Vaikus ir tėvelius kviečiame į lituanistinių mokyklėlių mokslo metų pradžios šventę Vokietijos Lietuvių Bendruomenės širdyje, Rennhofo pilyje. Čia galėsite susipažinti su Vasario 16-osios gimnazija, VLB biblioteka, su Frankfurto lituanistinės mokyklos “Ąžuoliukas“ vaikais bei tėveliais.

11 val. Registracija

 • Susipažinimo žaidimai

11.30 val. Lituanistinių mokyklėlių vaikų pasirodymai

 • Frankfurto lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ spektaklis „Kabaldakšt pas kaimynus“ bei kai kas iš „Dainų šventės“ repertuaro vad. Nijolė Balčiūnienė

12 val. Ekskursija po Vasario 16-osios gimnaziją su lietuvių kalbos mokytoja Asta D’Elia

13 val. Pietūs

14 val. Orientacinis žaidimas: Lobio ieškojimas Rennhofo parke su Neringa Užomeckiene.

Tėvams pokalbis-paskaita dr. S. Petraškaitė-Pabst  «Daugiakalbystė – tai lobis, padėkime jį atrasti savo vaikams».

15 val. Ekskursija į akmenų jūrą (Felsenmeer Lautertal, Odenwald)

 

svietimas@vlbe.org (registracija iki rugsėjo 17 d.)

VLB Tarybos ir Valdybos narė švietimo reikalams

Dr. Sandra Petraškaitė-Pabst

 

 

Informacijos“ – mėnesinis, elektroninis Vokietijos lietuvių bendruomenės leidinys, 
unikalus ne tik savo atsiradimo istorija, bet ir faktu, jog tai – vienintelis lietuvių kalba leidžiamas informacinis leidinys Vokietijoje.

Šaukime liepą kitu vardu
Šių metų liepą nuo šiol vadinsime pasaulio lietuvių mėnesiu – kitas vardas jai nebetinka. Kaip ir buvo tikėtasi, ji pažymėta istorijoje saulės spalvos antspaudu – šiluma Vilniuje sklido visur – Rotušės aikštėje, žygiuojant Gedimino prospektu, lipant Tauro kalnu, Kalnų bei Vingio parkuose, Bernardinų sode – visur, kur lankėsi ir būrėsi pasaulio lietuviai. Tokio šurmulio, entuziazmo, polėkio ir gerų emocijų Vilnius pilnu jo spinduliu senokai nebuvo matęs.

Vokietijos lietuviai ir vėl sužibo savo bendruomeniškumu, meniniais gebėjimais, tvariu bendruomenės atstovavimu Rotušės aikštėje veikusiame paviljonų mieste „100 Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“, Dainų šventėje, XVI-ajame Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Seime.

Viskas prasidėjo nuo pasaulio žemėlapio dėlionės – Lietuva skirtinguose kontinentuose – už Atlanto, Europoje, Azijoje, Australijoje! Net Lietuvą konstravęs J. Basanavičius šito nebuvo susapnavęs. Ir ši Pasaulio lietuvių bendruomenės komandos užsibrėžta misija išties pavyko – tiek bendravimo tarp pasaulyje ir Lietuvoje gyvenančių lietuvių neteko matyti. Ir iki šiol priešinami, jie susijungė – bendravo, džiaugėsi, keitėsi informacija, juokėsi, pasakojo. Ir jeigu nors 10 iš 100 proc. dalyvavusių ir paviljonus lankiusių lietuvių, svečių išsinešė bent po vieną kontaktą ar teigiamą pažintį ir labiau suprato, ką veikia lietuviai pasaulyje, – darbas nenuėjo veltui.

O kur Dainų šventėje pasirodę pasaulio lietuvių ansambliai, šokių kolektyvai. Vokietijos lietuviams atstovavo Štutgarto lietuvių bendruomenės ansamblis „RIDIGDO“, Hiutenfeldo Vasario 16-osios gimnazijos folkloro ansamblis „VASARIS“, Kelno Lietuvių bendruomenės vokalinis ansamblis „LIETVĖJA“, Hamburgo tautinių šokių kolektyvas „GINTARAS“, Frankfurto vaikų folklorinis ansamblis „Ažuoliukas“.

Viską vainikavo Pasaulio lietuvių bendruomenės XVI-asis Seimas, kurio metu susirinko 33 šalių pasaulio lietuviai ir Vokietijos lietuviams išdidžiai atstovavo mūsų bendruomenės išrinkti delegatai.

Klausiate, kas iš to? Sprendžiant iš Vokietijos lietuvių bendruomenės paviljoną lankiusių Lietuvoje gyvenančių lietuvių skaičiaus bei jų rodyto susidomėjimo, mes pagaliau labiau susidraugavom, nugriovėm bent vieną mus skiriančią sieną ir tuo praturtėjom.

Tačiau „Informacijose“ gausu ir kitokių naujienų, apmąstymų ir prisistatymų.
Gerų vasariškų naujienų ir malonaus skaitymo!

Pagarbiai,
Vyr. redaktorė Evelina Kislych-Šochienė

 Šiame numeryje skaitykite:

4-5 psl. Vokietijos Lietuvių Bendruomenės paviljonas Rotušės aikštėje

14 psl. Jaunimo (im)pulsas
su M. Dambriūnaite-Šmitiene 

18-19 psl. PORTRETAI:
Audronė ir Gintaras Ručiai 

Skaityti pilną numerį

 

Šiemet bendruomenės gimtadienį švęsime kitaip: jūsų laukia puiki grupė iš Lietuvos, kilanti šiuolaikinio cirko žvaigždė, DJ’us, kraftinis alus, pramogos vaikams, daug svečių iš Vokietijos ir svetur, ir, žinoma, tautiniai patiekalai.

Ateikite patys, atsiveskite savo vaikus, draugus, ir kolegas. BLB šventė atvira visiems Lietuvos draugams.

Daugiau informacijos apie renginio programą, bilietus, ir svečius jau netrukus. Sekite šį renginį: https://www.facebook.com/events/1125805167569347/

Pirmą kartą mūsų bendruomenė dalyvaus Štutgarto vasaros kultūrų festivalyje!
Nepraleisk progos aplankyti lietuviško maisto stendo penktadienį, liepos 20d. nuo 16:30 iki 24val.
Na o sekmadienį, liepos 22d. nuo 16val. Štutgarto lietuvių bendruomenės ansamblis RIDIGDO džiaugsis gausiu jūsų palaikymu!
Daugiau informacijos apie festivalį: http://sommerfestival-der-kulturen.de/
Laukiam Jūsų! Nepamirškit atsivest ir draugų!
Iki pasimatymo!
Lietuviai po saule
Kuomet dailininkas pradeda piešti žmogaus paveikslą, jis, visų pirma, naudojasi savo vaizduote, remiasi faktais ir sujungia visa tai į visumą. Kaip, Jūsų manymu, atrodo mūsų šalis šiam įsivaizduojamam dailininkui? Susiraukšlėjusi ir tamsi, ar, priešingai, – šviesi, spalvinga, gilių akių? Kaip Jums atrodo, kokią mes, Vokietijos lietuviai, sugebėjome ją atvaizduoti joje nebuvusiam žmogui? Australijos, Japonijos, Vokietijos piliečiams?
Kaip atrodo Lietuva Vokietijai? Dažnai girdžiu, jog ji – svajonių. Jeigu nepaisytume šalį apgaubusių stygių ir nepriteklių, ji būtų svajonių. Jeigu įsivaizduotume vietą, kurioje norėtumėme gyventi, tai būtų Lietuva. O ir žmonės – aktyvūs, temperamentingi ir be galo kūrybingi. Ir visai nesvarbu, ar kada nors jų kelyje buvo sutiktas plėšikas, nedorėlis ar šmeižikas. Viską nubloškia mūsų graži kalba, taurūs darbai, svetingumas ir meilė. Nespalvinkime savo kiemo tamsiomis spalvomis. Jų ir taip apstu.
Pasinaudodama tiek daug mus supančių gražių minėjimų, sukakčių ir įvykių proga, noriu palinkėti visiems nenustoti daryti tai, ką darote ir sugebate daryti geriausiai. Šie du mėnesiai, pilni aktyvaus dalyvavimo renginiuose, pokalbiuose ir susitikimuose, tik įrodė, kad taip mums geriausia. Jungtis. Ir visai nesvarbu, ar Jūs gyvenate Lietuvoje, ar Vokietijoje, ar kažkur toli – už Atlanto. Mes visi prisidedame prie gražaus ir spalvingo mūsų šalies veido pasaulyje. Kaip teigė A. Mamontovas, nėra „MES“ ir „JIE“ – nėra išeivių, ateivių. Yra viena tauta – lietuviai po saule arba pasaulio lietuviai.
Mes turime daug progų švęsti – už tai, kad skambame, nepaisant pasitaikančio nukritusių natų garso. Mes skambame kaip gražus ir susigrojęs, mišrus, 45-ias lietuvių bendruomenes jungiantis orkestras.
Per šiuos mėnesius mūsų apstu Lietuvoje: jungiamės, šokame, buriamės ir kalbame apie tai, kas mums svarbu. Nenustokime kurti, kalbėti lietuviškai ir išjunkime visus ribotuvus. Juk gražiam tautiškumui – ribų nėra.Būkite drąsūs!

Pagarbiai,
Vyr. redaktorė Evelina Kislych-Šochienė

 Šiame numeryje skaitykite:

 7 PSL. A. MAMONTOVAS: „BŪKITE TEN, KUR JŪS NORITE BŪTI“

13 PSL. GIMNAZIJOS MOKSLEIVĖ V. ČEMEŠKAITĖ: „LIETUVIŲ KALBA MAN VISUOMET LIKS PIRMOJE VIETOJE“

22 PSL. M. LUKŠYS: „LIETUVOS STIPRUMAS – DIALOGE“

Skaityti pilną numerį