Ir vėl mėnesis – daug valandų, praleistų puoselėjant. Save ir kitą. Sakoma, „didžiausia prasmė visame daryme yra tai, kad tai, ką Tu darai, liktų ne tau, o suteiktų kitam laimę, dvasinę prasmę“. Juk jeigu išleidęs knygą ją skaitysi pats, nebus smagu, ar ne? Arba, jeigu grosi solo koncerte sau pačiam? Tai toli gražu nėra tikslas. Jeigu sau, tai tik maža dalele.

Galima gintis, neigti ar nepritarti, tačiau viską, ką mes darome – tvarkome sodą, pasirašome svarbiausias sutartis ar memorandumus, organizuojame referendumus ar tiesiog vedame pamokėlę lituanistinėje mokyklėlėje – viskas yra vienas kitam ir vienodai svarbu. Tokie mes, Vokietijos lietuviai, ir liksime. Vėl stengsimės, plušėsime, kaip ir su „Informacijomis“. Atrodytų, visai paprasta vieną kartą per mėnesį išleisti žurnalą, tačiau vargu bau taip nėra. Kaip sakoma, kažkur, tai reiškia niekur. Socialiniai tinklai niekuomet neturės išliekamosios vertės, o feisbuke platinamų žinučių mes neįsegsime į knygą ar archyvą. O „Informacijas“, kurios susistemina, pateikia ir suarchyvuoja didžiąją dalį to, kas įvyksta, – įsidėsime. Bet kada. Duok Die, kad jau ir greitu metu.

Tad Jūsų dėmesiui ir vėl, jau 67 metus, o šiame formate – jau pusantrų metų leidžiamas Vokietijos lietuvių gyvenimo padangę aprašantis žurnalas, kuriame, apart gausybės veidų ir nutikimų, ir vėl bus staigmenų – ryškių portretų, kuriuos Jūs jau spėjote pamilti. Šį kartą jis – šokantis.

Gero skaitymo! https://www.yumpu.com/lt/document/view/62184115/vlb-informacijos-2018-m-laprkitis-nr-8-575

PDF: NL LAPKRITIS

Evelina

Kviečiame į Vokietijos Lietuvių Bendruomenės darbuotojų suvažiavimą, kuris įvyks š. m. lapkričio 2-4 dienomis Miunchene.

Į suvažiavimą kviečiami visi:

  • Vokietijos LB valdybos nariai
  • Vokietijos LB nariai
  • Tarybos nariai
  • Visų apylinkių pirmininkai
  • Lituanistinių mokyklėlių vadovai
  • Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos valdyba
  • Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos
  • Lietuvių kultūros instituto vadovai

Apibendrinimas: Suvažiavime gali dalyvauti visi VLB bendruomenės nariai. Dalyvių skaičius yra ribotas!

Suvažiavimas vyks šiuo adresu: Christlicher Verein Junger Menschen, Landwehrstr. 13, D-80336 München

Į suvažiavimą kviečiamiems VLB apylinkių pirmininkams, bei bendruomenės nariams nakvynė ir maitinimas nemokamas. Kelionės išlaidos nebus apmokėtos. VLB tarybos nariams bus apmokami nakvynė, maitinimas ir kelionės išlaidos.

Kaina nario palydai mokestis vienam asmeniui:

 • 8 keturviečiai kambariai 28,00 € asmeniui per parą, įskaitant pusryčius *
 • 2 triviečiai kambariai 33,00 € asmeniui per parą, įskaitant pusryčius *

* su sąlyga jeigu bus laisvų vietų

Dalyvius ir svečius prašome registruotis iki š. m. lapkričio 1 d. čia: Registracija

Kontaktine Informacija: ds2018@vlbe.org, tel. Nr. +496256 / 8599818

Daugiau informacijos: http://saskrydis2018.vlbe.org

Lauksime Jūsų gausiai atvykstant, kartu džiaugsimės laimėjimais, spręsime ir gvildensime mums rūpimas problemas, numatysime darbo gaires ateičiai.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA

Kviečiame į „Misija Sibiras“ projekto pristatymą 2018 m.  spalio 23 d. Hiutenfelde.

Sovietų Sąjungos represijos laikotarpis Lietuvos gyventojams buvo itin negailestingas, per 11 trėmimo metų iš Lietuvos ištremta daugiau nei 130 tūkst. žmonių, koncentracijos stovyklose įkalinta apie 150 tūkst. lietuvių. Trėmimai, prasidėję 1941 m. birželio 14-ąją, Sibiro žemėse paliko apie 800 lietuviškų laidojimo vietų. „Misija Sibiras“ tai jau tryliktus metus vykstantis projektas – organizuojamos ekspedicijos į Sibirą sutvarkyti lietuvių trėmimų vietas, apleistas kapines, pastatyti atminimo simbolius, lietuviškomis kryždirbystės tradicijomis puoštus kryžius žuvusiems lietuviams Sibire atminti. Grįžus iš ekspedicijos keliaujama po Lietuvos ir pasaulio bendruomenes bei skatinama domėtis Lietuvos istorija bei išsaugoti ją ateities kartoms.

Dviejų ekspedicijų į Sibirą dalyviai: Matas Toliušis iš 2018 metų „ Misija Sibiras“ Kazachstano ekspedicijos komandos ir Lukas Paltanavičius iš 2016 m. Igarkos ekspedicijos lankysis  Hiutenfelde, Vokietijoje.

Vokietijos Lietuvių bendruomenė, Vasario 16-osios gimnazija ir Lietuvos Respublikos ambasada maloniai kviečia į du susitikimus su „Misija Sibiras„ dalyviais 2018 m. spalio 23 d. :

12:00 val.  adresu: Renhofo pilies salė, Lorscher Str. 68623 Lampertheim Hüttenfeld (misijos pristatymas vyks anglų kalba)
19:00 val.  adresu: Renhofo pilies salė, Lorscher Str. 68623 Lampertheim Hüttenfeld (misijos pristatymas vyks lietuvių kalba)

Aleksandravicius- paskaita-diskusija

Dozentas: Prof. Dr. Egidijus Aleksandravičius (VDU istorijos profesorius, Lietuvių išeivijos instituto vadovas)

Paskaita vyksta Vokietijos lituanistinių mokyklėlių seminaro metu, renginį organizuoja Vokietijos lietuvių bendruomenė, ją remia Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo Ministerija.

Įėjimas nemokamas, prašome užsiregistruoti.
Registracija adresu: svietimas@vlbe.org

VLB „Informacijos“ Nr. 8 (574)

Spalis, 2018

„Informacijos“ – mėnesinis, elektroninis Vokietijos lietuvių bendruomenės leidinys, unikalus ne tik savo atsiradimo istorija, bet ir faktu, jog tai – vienintelis lietuvių kalba leidžiamas informacinis leidinys Vokietijoje.

Nepaliaujamai judantys traukiniai
Yra du variantai. Arba įlipti į traukinį jam sustojus, arba palydėti jį išvažiuojant. Arba momentus ir įspūdžius rinktis tik sau, arba pasidalinti jais su kitais. Ir dar daug kitų, vieno iš dviejų variantų. Šiandien renkamės kelionę drauge ir galimybę dalintis.

Šį kartą nespėjome jo paslėpti. Džiaugsmas buvo per didelis. Važiavom, stovėjom ir meldėmės drauge su šimtatūkstantine minia Lietuvoje arba Vokietijoje likusiais lietuviais. Sutapimas ar ne, tačiau tuo metu, kai popiežius lankėsi Lietuvoje ir ten laikė šv. Mišias, Miuncheno katedroje pirmą kartą suskambėjo lietuviškas žodis maldos, dainos ar ištraukos iš Evangelijos pavidalu. Stebuklingasis rugsėjo mėnesi, lik mūsų atmintyje.

Kaip gerai. Kad mus lanko: Hiutenfeldą – ministras, Hamburgą – ambasadorius. Kaip gerai, kad leidyklose spausdinamos naujos, Vokietijos lietuvių naktimis ar dienomis rašytos knygos, pasakojančios apie pasaulio lietuvius iš naujo, kad po Vokietijos atradimų kuriasi nauji žurnalistiniai projektai, kad skamba Frankfurtas. Kaip gerai, kad mes, kaip bendruomenės, esame traukos centrai ir kad, kaip kanclerė džiaugėsi, galime didžiuotis kaip niekad tvirtais ir vis tvirtėjančiais Vokietijos-Lietuvos santykiais, teikiančiais dideles perspektyvas.  Kaip gerai, kad mes, Vokietijos lietuviai, irgi galime pasidžiaugti tampresniais ir daugiau žadančiais, o gal net aiškesniais ryšiais ir bendryste su Lietuvoje gyvenančiais lietuviais.

Traukiniai nestoja, važiuoja. Keičia kryptis, vagonus, mašinistus arba tiesiog juose keliaujančius žmones, tačiau jie vis tiek važiuoja. Galime aiškiai matyti, kad prie Štutgarto „Traukinuko“ vairo – naujas veidas, veržli, energinga, daug žadanti R. Balčiūnaitė.  Ji toliau tęsia  darbus, kuriuos perėmė iš buvusios mokyklėlės vadovės, dr. S. Petraškaitės-Pabst,  įnešusios didelį indėlį į mokyklos veiklą.  Su jau sukaupta patirtimi ir įrašyta istorija „Traukinukas“ tęs pradėtą kelionę, rinksis naujas kryptis, tačiau nepaliaujamai judės. Sėkmingo kelio!

Tradicijas verta tęsti. Mėnesio portretas – ir vėl nuo Vokietijos lietuvių veiklos neatsiejamas veidas – Martynas Lipšys. Jo šeimos ir paties sukaupta istorija priverčia suklusti, apgalvoti ir didžiuotis, kad tokie žmonės perima ir tęsia lietuvių darbus bei, laikydamiesi tradicijų, naujai, tačiau savaip kuria istoriją.
Spali, kaip gerai, kad Tu atėjai. Taip nekantraujame sužinoti, ką Tu atnešei.

Pagarbiai,
Vyr. redaktorė Evelina Kislych-Šochienė

 Šiame numeryje skaitykite:

5 psl. Visų tautų Šv. Mišios Miunchene 

            10-12 psl. R. Balčiūnaitė:
 „Traukinukas – ant naujų bėgių ir su naujais vagonėliais

20-22 psl. M. Lipšys:
„Tėvų pavyzdys įkvėpė“

Skaityti pilną numerį

Schülerinnen und Schüler, die sich für Litauen interessieren, haben jetzt die Möglichkeit, sich für ein Austauschjahr oder -halbjahr 2019/20 in Litauen zu bewerben. Dort leben sie in einer Gastfamilie, besuchen die Schule vor Ort und lernen so den litauischen Alltag kennen. Alle Basketball-Fans können sich außerdem für das Basketball-Programm in Litauen bewerben. Dabei nehmen die Jugendlichen – zusätzlich zum regulären Schulunterricht im Austauschjahr – mehrmals die Woche am Training in einer Basketball-Schule teil. Bei der Abreise im Sommer 2019 müssen die Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahre alt sein.

Organisiert wird das Austauschprogramm von der gemeinnützigen Organisation Deutsches Youth For Understanding Komitee e.V. (YFU), die sich für interkulturelle Bildung und Toleranz einsetzt und mit den Programmen keinerlei finanziellen Gewinn erzielt. Vor, während und nach dem Austausch nehmen die Jugendlichen an ausführlichen Seminaren teil. In Litauen steht ihnen ein persönlicher Betreuer bei allen Fragen zur Seite. Damit die Teilnahme nicht von der finanziellen Situation der Familie abhängt, vergibt YFU jedes Jahr rund 300 einkommensabhängige Teilstipendien. Weitere Informationen zum Litauen-Austausch finden Sie auch online unter www.yfu.de/litauen.

 

Mit YFU ins Austauschjahr
Austausch für Basketball-Fans

Seminaro programa

SEMINARO PROGRAMA 2018
Kvietimas į paskaitą-diskusiją

Spalio 19d.

17 val. atvykimas į VLB Rennhofo pilį, apsigyvenimas Vasario 16-osios gimnazijos bendrabutyje.

18.00 val. Iškilminga vakarienė Rennhofo pilyje

Sveikinimo žodis:

Dr. S. Petraškaitė-Pabst
VLB Tarybos ir valdybos narė švietimo reikalams

Prof. dr. E. Aleksandravičius
Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos centro vadovas

J. Vaitkienė 
Vasario 16-osios gimnazijos direktorė

Lituanistinių mokyklėlių mokytojų prisistatymas: Vasario 16-osios gimnazijos lituanistinė akademija, Berlynas, Frankfurtas, Hamburgas, Kasselis, Luxemburgas, Miunchenas, Štutgartas

19.30 val. Lietuvos istorijos mokymas šeimoje ir mokyklėlėje.
Prisilietimas prie gyvos istorijos: susipažinimas su paroda „Vilko vaikai“, ekskursija po Vasario 16-osios gimnaziją, po Rennhofo pilį ir archyvus, pokalbiai su istorijos liudininkais.

 

Spalio 20 d.

9.00 val. Pusryčiai

10.00-11.30 val. Mokyklėlės – sąmoningo apsisprendimo puoselėti lietuvybę židiniai

 • Dr. Sandra Petraškaitė-Pabst (VLB valdyba): Rekomendacinės integruotos lituanistinio švietimo  programos pristatymas
 • Irma Petraitytė-Lukšienė (Miunchenas): Tėvų vaidmuo Vokietijos švietimo sistemoje ir daugiakalbystės ugdyme.
 • Nijolė Balčiūnienė (Frankfurtas)Naujovės iš lituanistinio tobulinimosi seminarų: etnokultūros mokymas

11.30 Kavos pertrauka

12.00 – 13.30 Pasidalinimas patirtimi ir  projektai

 • Jurgita Orlovaite (Liuksemburgas): Ankstyvasis kalbinis ir muzikinis lavinimas vaikų nuo 1 iki 4 metų)
 • Asta d` Elia (Vasario 16-osios gimnazija): Paauglių lituanistinis ugdymas – problemos ir sėkmingi projektai
 • Asta d` Elia (Vasario 16-osios gimnazija): Lituanistinė veikla Vasario 16-osios gimnazijoje

 

 • Projektai: 2019-ieji pasaulio lietuvių metai
  • VLB pagalba steigiant naujas lituanistines mokyklas;
  • Vasario 16-osios gimnazijos, Baltistikos centrų ir neformaliojo švietimo kooperacija;
  • Lituanistinės stovyklos 2019 Hiutenfelde organizacinės grupės sudarymas
  • Kūrybinę raišką skatinantys projektai

 

14.00  Pietūs

15.30-17.30 Paskaita – diskusija

„GYVOSIOS LIETUVYBĖS IDĖJA POKARIO PABĖGĖLIŲ KARTOJE IR DABAR“

Prof. Dr. Egidijus Aleksandravičius (VDU istorijos profesorius, Lietuvių išeivijos instituto vadovas)

 

17.30 Pabaiga

18.00 Vakarienė

 

Registracija: sandra.petraskaite-pabst@vlbe.org

VLB valdybos narė lituanistinio švietimo reikalams