Mieli rinkėjai,

VLB vardu norime padėkoti už Jūsų aktyvų dalyvavimą rinkimuose. Nepaprastai džiaugiamės, kad dabartinės VLB valdybos nariai Alfred Hermann, Petras Breimelis ir Sandra Petraškaitė-Pabst susilaukė Jūsų daugumos palaikymo ir buvo išrinkti į naują VLB Tarybą.

Dėkojame Jums už pasitikėjimą, kuris mus dar labiau motyvuoja bei įpareigoja atsakingai ir konstruktyviai spręsti iškylančius iššūkius, kurti ir stiprinti bendruomeninį solidarumą, nepasiduoti priešiškumą provokuojantiems puolimams.

Tuo pačiu tai priimame ir kaip ženklą, kad dauguma Jūsų pritaria ir remia VLB valdybos idėjų tęstinumą, pertvarkant ir reformuojant VLB; vertina toliaregiškumą, racionalumą ir demokratiškumą, priimant būtinus sprendimus dėl VLB vizijos atnaujinimo.

Jūsų VLB valdyba