VLB apylinkėms, visiems VLB nariams

APLINKRAŠTIS Nr.2

  1. VLB Tarybos rinkimai vyks 2020 m. sausio 18 d. korespondenciniu būdu.
  2. VLB Taryba renkama iš 15 (penkiolikos) narių trejiems metams. Kandidatu gali būti siūlomas ir renkamas kiekvienas pilnateisis VLB narys, kuriam sukako 18 metų.
  3. Kandidatų sąrašą gali pasiūlyti ne mažiau kaip 5 pilnateisiai VLB nariai. Kiekvienas siūlytojas gali pasirašyti tik vieną kandidatų sąrašą.
  4. Dokumentų formas prašome atsisiųsti iš puslapio: rinkimai.vlbe.org. Jas užpildyti ir atsiųsti VLB Tarybos Rinkimų komisijai žemiau nurodytu adresu.
  5. Siūlomų kandidatų sąrašai atsiunčiami VLB Tarybos Rinkimų komisijai ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 25 d. (pašto antspaudo data).
  6. Siūlomame kandidatų sąraše negali būti daugiau kandidatų negu renkama VLB Tarybos narių.
  7. Bendrąjį laiku pasiūlytų kandidatų sąrašą VLB Tarybos rinkimų komisija paskelbs apylinkėms ir balsuotojams 2019 m. gruodžio 15d. VLB internetinėje svetainėje.
  8. Kiekvienas VLB narys Rinkimų komisijai gali teikti skundą dėl bendro kandidatų sąrašo ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sąrašo paskelbimo datos.
  9. Su VLB Tarybos Rinkimų Nuostatais galima susipažinti VLB internetineje svetainėje: vlbe.org/rinkimu-terminai

Rinkimų komisijos adresas:

Maria Schäfer
c/o Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.
Lorscher Str.1
68623 Lampertheim

VLB Tarybos rinkimų komisija