2019-06-02 išrinkta nauja ŠLB valdyba. Naujos valdybos pirmininkas Karolis Genutis, noriu pasveikinti šios valdybos narius ir palinkėti visiems vadovautis tarpusavio pagarba, pasitikėjimu, tolerancijos principais bei atsakomybe bendruomenei. Esame tam, kad drauge kurtume idėjas, skleistume ir įprasmintume savo darbus. Mūsų komanda ieškanti ir drąsiai priimanti iššūkius. Čia mus visus vienija bendruomeniškumas, atsakomybė sau ir kitiems, gebėjimas siekti tikslo kartu.

 

ŠLB naujos valdybos narių pareigos:

  1. Karolis Genutis – Štutgarto katalikų sielovada, sportas, pirmininkas
  2. Juozas Vasiliauskis – bendruomenės kultūriniai renginiai
  3. Živilė Šeškaitė – švietimas
  4. Rasa Modic – bendruomenės finansai
  5. Justina Levanaitė – renginiai