Vienintelė proga gyvenime – Miuncheno lietuvių bendruomenė kviečia Jus kartu švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejų!
Vasario 11 d., 16 val., Haus des Deutschen Ostens, Miuncheno miesto centre, vyks koncertas, kurio metu šiuolaikinių komponistų kūrinius gros fagotistas Artūras Gelusevičius, o Čiulionio muziką pianinu gros Amangul Klychmuradova. Sveikinimo kalbą sakys LR Ambasadorius Darius Semaška ir kiti svečiai. Žiūrėsime iš įvairių archyvų surinktas fotografijas apie Lietuvos valstybingumo kūrimo istoriją. Po renginio pakviesime Jus šampano taurei ir pasivaišinti delikatesais iš Lietuvos.
Renginys vyks lietuvių ir vokiečių kalbomis.