Birželio 11 d. Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) pirmininkas ponas Šiugždinis bei „Kiwanis-Club Lampertheim“ atstovai – klubo prezidentė ponia Schumacher, viceprezidentas ponas Krauß ir ponas Schneider – Gimnazijai įteikė 500 eurų čekius (iš viso 1000 eurų). Pasinaudojęs šiomis lėšomis Gimnazijos vokalinis ansamblis (vadovas Gintaras Ručys) dalyvaus jubiliejinėje, 90-ojoje, Dainų šventėje. Ponia Schumacher, įteikdama simbolinį čekį, sakė, kad „ši parama skiriama kelionėms išlaidoms“. VLB pirmininkas Šiugždinis pabrėžė, kad Bendruomenė ypatingą dėmesį skiria lietuviškos kultūros perdavimui ir tradicijų tąsos užtikrinimui.
Paramos akciją organizavęs ponas Bernhard Conrad sakė, jog Dainų šventė – tai vienas didžiausių chorų renginių, Vasario 16-osios gimnazija joje visada dalyvaudavo. Šiais metais organizatoriai ypatingą dėmesį skiria dainų autentiškumui. Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė dėkojo už paramą, už pono Conrad iniciatyvą. „Dainų šventėje linkiu neišdildomų įspūdžių, nes pati tai esu keletą kartų išgyvenusi. Tai, ką dabar jūs įdedate, daug daug kartų atsipirks“, – sakė mokyklos vadovė.
Gimnazijos vokalinio ansamblio vadovas G. Ručys dalijosi savo mintimis: „Mums didelė garbė dalyvauti šioje šventėje. Reikia paminėti ir tai, kad čia esanti anglų kalbos mokytoja Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė vadovavo tautinių šokių kolektyvui, kuris 1994-iais vykusioje Dainų šventėje pirmą kartą atstovavo Vasario 16-osios gimnazijai”. Vokalinis ansamblis, patvirtindamas vadovo padėkos žodžius, padainavo harmonizuotą lietuvių liaudies dainą. Dainų šventėje vokaliniam ansambliui (liepos 3–8 d.) linkime sėkmės ir dėkojame už tradicinės lietuvių kultūros palikimo sklaidą.
P.S. 2003 m. lapkričio 7 d. UNESCO paskelbė Estijos, Latvijos ir Lietuvos Dainų švenčių tradiciją žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru.

Birutė Augustanavičiūtė