Štugarto lietuvių bendruomenės valdyba 2018

Gerbiami Štugarto lietuvių bendruomenės nariai, bendraminčiai, bičiuliai, informuojame, kad kovo 4d. Šutgarto apylinkėje buvo išrinkta nauja valdyba 2018 metams: Agnė Dargienė – Sekretoriavimas/administravimas/korespondencija Asta…

Kvietimas į VLB tarybos posėdį [10.03.18, 09.30 val.]

Gerbiami Tarybos nariai,   bendru sutarimu su Vokietijos LB valdyba, remiantis VLB Statuto § 35 straipsniu, bei XXIV lapkričio 19 dienos posėdžio nutarimu, kviečiu Jus į Vokietijos LB antrąjį eilinį posėdį, kuris vyks…

VLB Informacijos NR. 568 (Vasaris) *LIETUVAI 100*

VLB „Informacijos“ Nr. 2 (568) Vasaris, 2018 „Informacijos“ - mėnesinis, elektroninis Vokietijos lietuvių bendruomenės leidinys, unikalus ne tik savo atsiradimo istorija, bet ir faktu, jog tai - vienintelis…

Kvietimas į susitikimą su Lietuvos Seimo nariu Žygimantu Pavilioniu

Gerbiama Vasario 16-osios Gimnazijos bendruomene, gerbiami VLB nariai,   Lietuvos 100 metų atkūrimo šventės proga 2018 m. vasario 15 d., 19 val. kviečiame į susitikimą su Lietuvos Seimo nariu Žygimantu Pavilioniu ir Lietuvos–Vokietijos…

Šeši patarimai, kad grįžimas į Lietuvą vyktų sklandžiau

Grįžimas gyventi į Lietuvą, lygiai taip pat, kaip ir išvykimas į užsienį, turi savų barjerų bei sunkumų. Asmenys dažnai susiduria su klausimais apie reikalingus parsivežti dokumentus, socialines garantijas, stažo persikėlimą,…