VLB-MIUNCHENO APYLINKĖS 2017 METŲ VEIKLOS ATAISKAITA

,
VLB-Miuncheno apylinkės 2017-tųjų metų veikla