www.plbe.org Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
www.lrs.lt/plb Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
www.gimnazija.de Vasario 16-osios gimnazija (Vokietija)
www.litauischeskulturinstitut.de Lietuvių kultūros institutas (Vokietija)
vljs.vlbe.org Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga
www.langas.net Lietuviai studentai užsienyje: ryšiai ir informacija
www.annaberg.de Baltiečių informacijos centras
www.lrs.lt Lietuvos Respublikos Seimas
www.lrv.lt Lietuvos Respublikos Vyriausybė
http://de.mfa.lt Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijoje
www.litauen.info Daug naudingų žinių apie Lietuvą (vok.)
www.lietuva.lt Informacija apie Lietuvą (lietuviškai)
www.litauen.lt Informacija apie Lietuvą (vokiškai)
www.studyinlithuania.lt Studijos Lietuvoje
www.tourism.lt Informacija turistams Lietuvoje
www.vilnius.lt/tourism Informacija turistams Vilniuje
www.elta.lt Lietuvos spaudos agentūra
www.lrytas.lt Lietuvos dienraštis (Vilnius)
www.draugas.org Išeivių dienraštis (Chicago)
www.delfi.lt Žinių rinkinys lietuviškai
www.tv.lt Lietuvos televizija
www.investlithuania.com Investuok Lietuvoje – Tiesioginių užsienio investicijų plėtros agentūra