2019-06-02 išrinkta nauja ŠLB valdyba. Naujos valdybos pirmininkas Karolis Genutis, noriu pasveikinti šios valdybos narius ir palinkėti visiems vadovautis tarpusavio pagarba, pasitikėjimu, tolerancijos principais bei atsakomybe bendruomenei. Esame tam, kad drauge kurtume idėjas, skleistume ir įprasmintume savo darbus. Mūsų komanda ieškanti ir drąsiai priimanti iššūkius. Čia mus visus vienija bendruomeniškumas, atsakomybė sau ir kitiems, gebėjimas siekti tikslo kartu.

 

ŠLB naujos valdybos narių pareigos:

  1. Karolis Genutis – Štutgarto katalikų sielovada, sportas, pirmininkas
  2. Juozas Vasiliauskis – bendruomenės kultūriniai renginiai
  3. Živilė Šeškaitė – švietimas
  4. Rasa Modic – bendruomenės finansai
  5. Justina Levanaitė – renginiai

VLB – Vokietijos Lietuvių Bendruomenė kviečia į Jonines 15.6.! Hiutenfelde,Vasario 16-osios gimnazija ir Rennhof pilies teritorijoje.

Kviečiame vaikus į vasaros stovykla Vasario 16-osios Gimnazijoje!

Vokietijos Lietuvių Bendruomenė „Romuvos“ apylinkė kviečia lietuvius ir lietuvių kilmės vaikus į tautinę vasaros stovyklą Vokietijoje.
Stovykloje laukiami ir vaikai iš Vokietijos, kaimyninių šalių bei Lietuvos.
Stovykla vyks 2019 m. liepos 26 – rugpjučio 4 dienomis, Vasario 16-osios gimnazijoje, Lampertheim-Hüttenfeld, Vokietijoje. Dalyvauti gali 7-14 metų vaikai.
Mokestis vienam vaikui: 250 EUR, VLB nariu vaikams: 200 EUR. Į kainą įskaičiuota nakvynė, maitinimas tris kartus per dieną, priemonės užsiėmimams ir žaidimams, išvykos.
Stovyklos metu įgyta patirtis ir sukaupti įspudžiai yra neįkainojami.
Norintys dalyvauti stovykloje prašome registruotis el. pastu: valdyba@romuva.vlbe.org
Ilgai nedelskite – vietu skaicius ribotas!

Rezervuota vieta laikoma, jei pervedama dalis stovyklos mokesčio (100 EUR).
Moketi į VLB Romuvos apylinkes saskaita: DE25 5095 1469 0013 4091 93.
Mokant pinigus nurodyti: Stovykla 2019, norinčio dalyvauti vaiko vardą ir pavarde.
Remejai: Vokieitjos Lietuviu Bendruomene, Vasario 16-osios gimnazija, Lietuvos Mokslo ir Švietimo Ministerija
Orgnisatorė: VLB “Romuvos” apylinkes valdyba

Nuotraukos: Darius Šulcas

Mieli bičiuliai ir kolegos. Gerbiami pirmininkai ir valdybų nariai.

Šiuo laišku noriu Jums pristatyti naujai išrinktos Vokietijos Lietuvių Bendruomenės (VLB) valdybos narius.

Nuotraukoje iš dešinės: Alfred Hermann – valdybos pirmininkas, Sandra Petraškaitė-Pabst – švietimo reikalai, Sergej Šišulin – pirmininko pavaduotojas, Justina Vaičė – iždininkė, Petras Breimelis – ryšiai su apylinkėmis, sportas, statybos.

Pagal man suteiktus įgaliojimus, noriu Jums visiems pranešti, kad ateinantys metai, bus įdomūs . Mūsų visų laukia nauji darbai, nauji projektai ir naujos galimybės. Naujoji VLB valdyba vienu iš svarbiausių uždavinių įvardija VLB ir apylinkių įvaizdžio gerinimą, administravimo tobulinimą, ryšių su visuomene plėtojimą, lituanistinį švietimą, kultūrą, meną, sportą.

Mieli tautiečiai, mes pasirengę dirbti Jums ir su Jumis!

Jei turėsite klausimų, pasiūlymų ar tiesiog kils kokių nors įdėjų, tuomet rašykite man: petras.breimelis@vlbe.org

Nuoširdžiai Jūsų

VLB valdyba

Rugsėjo 21 dieną, Rennhofo pilis, Hüttenfeld, Lorscherstr.1 vyks Vokietijos lituanistinių mokyklėlių mokslo metų pradžios šventė „Baltų vienybės diena“.

Kviečiame vaikus ir tėvelius susipažinti su Vasario 16-osios gimnazija, VLB biblioteka, su Frankfurto lituanistine mokykle “Ąžuoliukas“, su svečiais iš Lietuvos, o taip praturtinti šventinę programą savo mokyklėlės prisistatymu.

Apie savo dalyvavimą prašome pranešti iki rugpjūčio 1d.

VLB valdybos narė,
Dr. Sandra Petraškaitė-Pabst

Artėjant LR prezidento rinkimams ir referendumui dėl pilietybės išsaugojimo, Berlyno bendruomenė ir Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga nori pakviesti vietos lietuvius į susitikimą su Ingrida Šimonyte.

Ateikite užduoti kandidatei savo klausimus, išgirsti apie jos pasiūlymus svarbiais valstybės politikos klausimais ir sužinoti, ką I.Šimonytė galvoja apie referendumo nuostatas.

Renginio programa kovo 26. d.:
16:00-16:20 Durys atsidaro
16:20-16:30 Įžanga
16:30-16:45 Kandidatės prisistatymas
16:45-17:20 Klausimai ir diskusija
17:20-17:30 Atsisveikinimas

Susitikimas vyks Buchhändlerkeller, Carmerstraße 1, 10623 Berlin. Artimiausi sustojimai: Berlin Zoologischer Garten, Uhlandstr. 1 (U1), Ernst Reuter Platz (U2).

Arba per tiesioginę transliaciją: https://www.facebook.com/events/802978050076551/?ti=ia

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungą kviečia į tradicinį pavasarinį renginį „Idėjų dirbtuvės“, šįmet Maince kovo 29-31 d.:
https://www.facebook.com/events/781930118857552/