Kaip efektyviai prisistatyti už Instagram’o ribų? Apie ką kalbėti motyvaciniame laiške, kad jus prisimintų? Kaip sukurti išskirtinį LinkedIn profilį? Kokia yra sėkmingo interviu paslaptis? Kaip susitvarkyti su nepatogiais klausimais?

Viešosios komunikacijos mokymai padės atsakyti į šiuos klausimus ir įgyti praktinių žinių apie tai, kaip tinkamai įvardinti savo stiprybes ir pasiekimus virtualioje erdvėje bei dalykiniame pokalbyje, kaip įtaigiai perteikti savo žinute bendraujant su žurnalistais ir HR specialistais bei sukurti teigiamą įspūdį biure ir ant scenos.

Renginio dalyvius komunikacijos meno mokys žurnalistė ir medijų pedagogė Asta Borusevičiūtė, personalo vadovė Lina Breiterytė ir verslo fotografas Martynas Zaremba. Seminaro programoje bus ne vien pranešimų, bet ir praktinių užsiėmimų, pratybų su video kamera, leisiančių pritaikyti naujas žinias gyvai.

### Laisvalaikis ###

Mokymų dalyvių taip pat laukia įvairi socialinė programa: seminaro išvakarėse Hamburge koncertuos Andrius Mamontovas su grupe (bilietus galėsite įsigyti su nuolaida), šeštadienio vakarą pakviesime dalyvius paragauti vokiško alaus į tradicinę knaipę, o sekmadienį laukia ekskursiją po Hanzos miestą.

https://www.facebook.com/events/492443808203159/

### Praktinės detalės ###

Išankstinius bilietus galima įsigyti Eventbrite svetainėje, prieš renginį bilietai brangs. Svečiams iš kitų miestų galime rekomenduoti jaunimui draugiškus viešbučius/hostelius. Mokymai vyks lietuvių kalba.

Renginį remia Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

Nuotrauka © Austin Distel

Mielieji darbuotojai, dalyviai, svečiai,

norėtųsi padėkoti visiems apylinkių darbuotojams už jų atliekamą, neišmatuojamą savanorišką darbą siekiant išlaikyti lietuvių kultūrą, kalbą, palaikant vidinę mūsų visų – lietuvių Vokietijoje – bendrystę, bei tiesiant kultūrinius tiltus su vokiečių visuomene. Tai yra sunkus, daug laiko reikalaujantis darbas ir mes tai suprantame. Todėl šis darbuotojų suvažiavimas buvo skirtas Jums – bendruomenių valdyboms, atsakant į visus Jums kylančius teisinio reguliavimo klausimus, būtinus Jūsų veikloms įgyvendinti. Šis suvažiavimas turėjo suformuoti aiškų teisiškai teisingos bendruomenės portretą.

Padėka už dalyvavimą

Ačiū dar kartą visiems, kurie paaukojo savo savaitgalį ir skyrė jį bendrai minčiai. Tikimės, kad turėjote pakankamai laisvo laiko ir vietos naujiems impulsams, idėjoms. Tikimės, kad Jums pavyko susipažinti su naujais (valdybos) nariais ir gauti atsakymus į Jums rūpimus klausimus.

Taip pat norime padėkoti mūsų lektoriams, kurios taip atsakingai ir profesionaliai padėjo mums suprasti dabartinę teisinę bendruomenės reguliavimo (valdymo) ir draudimo situaciją. Be to parodė VLB su išoriniu žvilgsniu mūsų komunikacijos klaidos.

Ir taip pat mūsų menininkams, kurie muzikos pagalbą leido mums atokiau palikti visas neišspręstas problemas ir ginčus bei padovanojo mums nuostabų susivienijimo jausmą.

Pasekmės

Deja, bet susirinkimas nepraėjo ir be nemalonių išgyvenimų. Dariaus Šulco elgesys ir vėl peržengė visas elgesio viešoje vietoje, etines ir dorovines ribas. Jo išsireiškimai nebuvo vien tik sarkazmas. Savo pasisakymais ir nepagarbiu elgesiu jis iškėlė save aukščiau už VLB darbuotojus ir piktybiškai trukdė darbui. Tokį elgesį VLB Valdyba laiko netoleruotinu ir neranda jokio pateisinimo šiems veiksmams, nors ir kokie kilnūs jo norai ir tikslai bebūtų. VLB informuoja, kad  imsis sekančių teisinių žingsnių, tam kad ši situacija nebe pasikartotų.

Atsisveikinimas

Mes norime matyti šią bendruomenę brandžią ir pasitikinčią savimi, o tai reiškia, kad mes privalome investuoti į mūsų darbuotojų žinių tobulinimą. Jau greitai pristatysime išsamų Jūsų pageidautų būsimų mokymų sąrašą ir koncepciją.

Iki tol mes maloniai laukiame Jūsų grįžtamojo ryšio – atgarsių, komentarų arba pastabų dėl šiųmetinio darbuotojų suvažiavimo el. p.: ds2019@vlbe.org

Iki sekančių pasimatymų.

Nuoširdūs linkėjimai, VLB valdyba

DS2019_Padekos_Rastas

KVIETIMAS

Kviečiame į Vokietijos Lietuvių Bendruomenės darbuotojų suvažiavimą, kuris įvyks š. m. lapkričio 1-3 dienomis Hiutenfelde.

Į suvažiavimą kviečiami visi:

  • Vokietijos LB apylinkių pirmininkai su dar vienu apylinkės valdybos nariu
  • Tarybos nariai
  • Visų apylinkių pirmininkai
  • Lituanistinių mokyklėlių vadovai
  • Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos valdyba
  • Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos
  • Lietuvių kultūros instituto vadovai
  • Vokietijos lietuvių katalikų bei evangelikų bažnyčių
  • bei kitų veikiančių organizacijų vadovai.

Dalyvių skaičius yra ribotas!

Suvažiavimas vyks šiuo adresu:

Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.Lorscher Str. 168623 Lampertheim-Hüttenfeld

Į suvažiavimą kviečiamiems VLB apylinkių pirmininkams nakvynė ir maitinimas nemokamas. Kelionės išlaidos nebus apmokėtos. VLB tarybos nariams bus apmokami nakvynė, maitinimas ir kelionės išlaidos.

Kiti dalyviai turi susimokėti dalyvio mokestį 65,- € (su nakvyne) arba 35 € (be nakvynės), į Vokietijos lietuvių bendruomenės sąskaitą

Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.IBAN: DE94 6707 0024 0581 7978 00 BIC: DEUTDEDBMAN

Verwendungszweck: Teilnahmsegebühr + pavardė

Dalyvius ir svečius prašome registruotis iki š. m. Spalio 28 d. čia: Registracija

Kontaktine Informacija: ds2019@vlbe.org, tel. Nr. +496256 / 3770257

Lauksime Jūsų gausiai atvykstant, kartu džiaugsimės laimėjimais, spręsime ir gvildensime mums rūpimas problemas, numatysime darbo gaires ateičiai.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA

Miela VLB narė, mielas VLB nary,

mes norime patikslinti visų bendruomenės narių duomenis ir prašome  jūsų pagalbos.

 1. Jūs esate aktyvus VLB narys? Galbūt jums yra aktuali šeimyninė narystė?
 2. Komunikacija: ar dar aktualus jūsų adresas, telefonas, elektroninis paštas?
 3. Banko sąskaitos duomenys: ar jūsų IBAN dar aktualus, ar sutiktumėt, kad nario mokestis būtų nurašytas nuo jūsų sąskaitos?

Iki šių metų pabaigos jūsų laukia:

 • Iki spalio 1 dienos gausite laišką paštu ir elektroniniu paštu.
 • Iki lapkričio 30 dienos gausite sekanti priminimą elektroniniu paštu.
 • Be to jūsų apylinkė savo ruožtu primins jums patikslinti savo duomenis.

Jūs turite galimybę patvirtinti savo narystę šiais būdais:

 1. Jūs galite savo duomenis naujai įvesti naryste.vlbe.org puslapyje.
 2. Jūs galite savo duomenis atsiųsti elektroniniu paštu naryste@vlbe.org.
 3. Jūs galite nario pareiškimą parsisiųsti https://vlbe.org/nario_pareiskimas.pdf, atspausdinti, užpildyti ir atsiųsti adresu:

Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.
Lorscher Str. 1
68623 Lampertheim-Hüttenfeld

Jei jūs savo narystės iki 2020 sausio 31 dienos nepatvirtinsite, jūsų duomenys bus ištrinti iš mūsų narių sąrašo, ko pasekoje bus nutraukta jūsų narystė VLB.

Su geriausias linkėjimais,

Tavo VLB valdyba

Bal]

 –  VLB TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJA –

 1. VLB Tarybos Rinkimų komisija, susitarusi su VLB valdyba skelbia, kad rinkimai į VLB Tarybą įvyks 2020 m. sausio 18 d. korespondenciniu būdu.
 2. Aplinkraštį Nr.1 VLB Tarybos Rinkimų komisija el. paštu išsiuntė visoms VLB apylinkių valdyboms š.m. rugpjūčio 15d. 
 3. VLB apylinkių valdybos sudaro rinkėjų sąrašus dviem egzemplioriais. Vienas rinkėjų sąrašo egzempliorius pristatomas VLB Tarybos Rinkimų komisijai iki rugsėjo 18 d.
 4. Rinkėjų sąrašų atskleidimo data – iki. š.m. spalio 5 d.  Apylinkių valdybos paskelbia nariams, kur ir kokiomis sąlygomis rinkėjas gali pasitikrinti ar jis yra įrašytas į rinkėjų sąrašus ir ar jo duomenys yra teisingi. 
 5. Kiekvieno rinkėjo pareiga ir teisė yra pasitikrinti ar yra įrašytas į sąrašą ir ar jo duomenys yra teisingi. 
 6. Aplinkraštį Nr.2 dėl kandidatų pasiūlymo VLB Tarybos Rinkimų komisija išsiunčia visiems rinkėjams iki š.m. spalio 1 d.
 7. Siūlomų kandidatų sąrašai pristatomi VLB Tarybos Rinkimų komisijai iki š.m. lapkričio 25 dienos (pašto antspaudo data). 
 8. Bendrąjį laiku pasiūlytų kandidatų sąrašą VLB Tarybos Rinkimų komisija skelbia apylinkėms ir rinkėjams š.m. gruodžio 15 d. VLB internetinėje svetainėje.
 9. Kiekvienas VLB narys VLB Tarybos Rinkimų komisijai gali teikti skundą dėl bendro kandidatų sąrašo iki š.m. gruodžio 20 d. (VLB Tarybos RN V 19 b)
 10. Balsavimo lapai išsiunčiami visiems rinkėjams iki š.m. gruodžio 31 d.
 11. Balsavimas į VLB Tarybą vyks 2020m. sausio 18 d. paštu (pašto antspaudo data).
 12. Nuo balsavimo lapų išsiuntimo datos vieša rinkiminė agitacija ar reklama yra draudžiama.
 13. Balsų skaičiavimas –  2020 m. sausio 25 d. VLB Būstinėje Hüttenfelde.
 14. Balsavimo rezultatus VLB Tarybos Rinkimų komisija paskelbs 2020 m. vasario 15 d. VLB internetinėje svetainėje.
 15. Kviečiame visus Bendruomenės narius aktyviai dalyvauti rinkimuose į VLB Tarybą.

 

VLB Tarybos Rinkimų komisijos sudėtis:

 • Komisijos pirmininkė  – Marija Schäfer 
 • Pirmininkės pavaduotoja – Raimunda Jankūnienė
 • Sekretorė – Renata Lipsche

Narės:

 • Nijolė Druskinienė
 • Ilona Vitkūnienė 
 • Kandidatė: Asta D`Elia

 

VLB Tarybos Rinkimų komisijos adresas:       

Maria Schäfer

C/o Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.

Lorscher Str.1

           68623 Lampertheim

           El. pašto adresas: rinkimai@vlbe.org

           Mobil. Tel. +4915752784380

VLB Tarybos Rinkimų komisija dirba  ketvirtadieniais nuo 17:30 iki 18:30 (be atlygio) VLB Būstinėje Hiutenfelde.

 

 VLB Tarybos Rinkimų komisija