Dešimtasis jubiliejinis Draugystės Tiltas grįžta į Švediją ir vyks 2014 m. birželio 13-15 dienomis Sigtunoje, Stora Brännbo! www.storabrannbo.se

2014 metų vasarą užsienio lituanistinių mokyklų stovyklos „Draugystės Tiltas“ vėliava iškilmingai sugrįžta į Švediją. Pradėję šį tarptautinį projektą 2005 metais, Švedijos lietuviai organizuoja jau 10-jį – jubiliejinį – renginį.

Per savo gyvavimo laikotarpį „Draugystės Tiltas“ apkeliavo šešias Europos šalis, pritraukdamas dalyvius iš daugiau nei 10 šalių. „Tiltas“ jau pabuvojo Švedijoje (2005 m.), Airijoje (2006, 2011 ir 2012 m.), Vokietijoje (2007 m. ir 2010 m.), Ispanijoje (2008 m.), Jungtinėje Karalystėje (2009 m.) ir Italijoje, Sardinijoje (2013 m.).

Užsienio lituanistinių mokyklų stovykla „Draugystės tiltas“ – tai vaikams, tėvams, mokytojams ir bendruomenių atstovams bei jų svečiams skirtas 3 dienų renginys, pritraukiantis iki 200 lietuvių ir draugų iš visos Europos, taip pat JAV ir Kanados.

Kiekvienais metais „Draugystės Tilto“ vėliava keliauja iš vienos šalies į kitą, taip apjungdama po pasaulį išsibarsčiusius lietuvius, suteikdama galimybę susipažinti vieniems su kitais, bendrauti savo gimtąja kalba ir stiprinti sąsajas su Lietuva.

„Draugystės Tiltas“ suteikia galimybę:

– vaikams atrasti naujų draugų ir suprasti, jog ir kitose šalyse yra lietuviškai kalbančių bendraamžių; stiprinti savo lietuvių kalbos įgūdžius, sukurti kažką bendro renginio metu;

– tėvams bei renginio svečiams susipažinti su „Draugystės Tiltą“ rengiančios šalies lietuvių bendruomenės veikla, aptarti lietuvių kalbos išlaikymo ir lietuviškos tapatybės iššūkius užsienyje bei dalyvauti profesionaliai parengtose paskaitose ir diskusijose;

– mokytojams ir švietimo atstovams pasidalinti patirtimi vaikų ugdymo, dėstymo bei kitais švietimo klausimais;

– visiems susitikti ir maloniai praleisti savaitgalį, pripildytą dainos, šokio ir puikios nuotaikos!

Jubiliejiniam „Draugystės Tiltui“ pasirinkta tema – lyderystė. Tikime, jog tik turėdami tvirtą lietuviškumo pagrindą, mes išugdysime savo jaunąją kartą stipriais žmonėmis, lyderiais, kuriais galėsime didžiuotis ateityje. Todėl į renginį planuojame pakviesti garsius šių dienų lyderius – asmenybes, savo vardais ir darbais garsinančias Lietuvos vardą, kad jos įkvėptų mūsų jaunąją kartą. Lyderystės tema renginio metu skleisis keliais planais: kalbos ir švietimo, kūrybos ir verslo srityse.

 

DT2014 organizacinio komiteto vardu,

Edita Sääf
DT2014@lietuviai.se

VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJA KVIEČIA MOKYTIS

Vasario 16-osios gimnazija 2014–2015 mokslo metais kviečia mokytis lietuvių kilmės vaikus.

Gimnazija:

* Valstybės pripažinta privati mokykla, kurioje mokomasi pagal Hesseno žemės Švietimo ministerijos programą, papildytą lituanistine programa.

* Lituanistinę programą sudaro: lietuvių k. ir literatūros, Lietuvos istorijos, religijos, žemesnėse klasėse be minėtų mokomųjų dalykų dar ir geografijos, politikos – ekonomikos bei muzikos pamokos.

* Gimnazijos atestatas pripažįstamas visame pasaulyje.

* 2010 m. Gimnazijai suteiktas Hesseno žemės Švietimo ministerijos gabių vaikų ugdymo sertifikatas.

* Tai dvikalbė, jaunus žmones krikščioniška dvasia ugdanti mokykla. Moderni ir tuo pačiu sauganti bei puoselėjanti unikalią Gimnazijos istorinę atmintį ir lietuviškas tradicijas.

* Mokymosi įstaiga, kurioje jauni žmonės dalyvauja tarptautiniuose meno, sporto, ekonomikos ir politikos projektuose, kasdien mokosi būti sąmoningais bei tolerantiškais Europos piliečiais.

Gimnazija siūlo:

* Draugišką ir šeimynišką atmosferą, kurioje ypač didelis dėmesys skiriamas solidarumui, bendravimui ir individualiam ugdymui.

* Mažas klases, kuriose mokytojai gali atsižvelgti į kiekvieno mokinio poreikius ir gebėjimus.

* Moderniai ir jaukiai įrengtą bendrabutį, kuriame vaikams, globojamiems bendrabučio vedėjų, sudaromos geros sąlygos mokytis ir tobulėti.

* Lankyti mokinių orkestrą, vokalinį ansamblį, tautinių šokių, ateitininkų, mokinių verslo, keliautojų, dailės, biržos inscenizacijos, jaunesniųjų klasių globėjų, „Europos“, „Nestovėk nuošalyje“, „Gurmanų klubo“, „Kino klubo“, bendrabučio radijo, hip-hop šokio, krepšinio, programavimo būrelius.

Gimnazija ieško:

* Smalsių, iniciatyvių ir kūrybingų mokinių, motyvuotų aktyviai dalyvauti mokykliniame gyvenime bei atkakliai siekiančių savo tikslų.
Dokumentai priimami iki 2014 m. kovo 31 d.

Daugiau informacijos:
 Tel.: +49 6256 859900
 El. paštu: sekretariat@litauischesgymnasium.de
 Interneto puslapyje: www.gimnazija.de

Nuoširdžiai dėkojame visiems visiems prisidéjusiems kad įvyktų ši graži šventė. Ačiū visiems atvykusiems ir busiems kartu su mumis. Tikimės nepasididžiuosite ir atvyksite ir į kitas mūsų šventes ir renginius. Džiaugiamės, kad tiek daug talentingų žmonių turime čia, ačiū Jums kad džiuginote mus savo dainomis, šokiais. Buvo smagu su Jumis susitikt.
Ačiū už paukotus pyragus, ačiū Romuvos apylinkei, kad pamaitino mūsų svetelius. Nuoširdžiai dėkojame Vasario 16-osios gimnazijai, VLJS, ELKC ir visiems visiems talkininkams, padėjusiems paruošti ir sutvarkyti salę po šventės ir iki susitikimų pas mus. Ačiū Birutei už nuostabū vakaronės vedimą, galbūt vakaronės eigoje ne viskas vyko taip kaip buvo iš anksto suplanuota, ačiū už improvizacijas, ačiū Niclui – buvo nelengva užduotis tau.

Nuoširdžiai Jūsų Vokietijos lietuvių bendruomenės valdyba

2014 m. vasario 22 d., 10.00 val. Vokietijos laiku (11.00 val. Lietuvos laiku), Lietuvos Respublikos ambasadoje Vokietijoje (Charitestr. 9, 10117 Berlin) bus rašomas Nacionalinis diktantas. Vokietijoje gyvenančius tautiečius maloniai kviečiame dalyvauti šiame vieninteliame tarptautiniame suaugusiųjų raštingumą bei meilę gimtajai lietuvių kalbai puoselėjančiame konkurse. Konkurso dalyviai kviečiami susirinkti ambasadoje vasario 22 d. iki 9.30 val.

Konkursą kartu su partneriais organizuoja VšĮ Pilietinės minties institutas. Pirmasis konkurso etapas vyks visose Lietuvos savivaldybėse ir prie šios iniciatyvos prisijungusiose Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse bei konsulinėse įstaigose užsienyje. Nacionalinis diktantas bus skaitomas per Lietuvos radijo pirmąją programą ir transliuojamas internetu. Raštingiausio užsienyje gyvenančio lietuvio nominaciją pelnęs konkurso dalyvis bus paskatintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio Lietuvių departamento dovana.

Pageidaujančius dalyvauti Nacionalinio diktanto konkurse maloniai kviečiame iki vasario 18 d. registruotis el. paštu: info-botschaft@mfa.lt arba telefonais: +49 30 890 681-21, -18 (būtina nurodyti vardą, pavardę, gimimo metus, profesiją, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą).

Konkurse negali dalyvauti lituanistai.

UŽSIENYJE BALSUOSIANTYS LIETUVOS PILIEČIAI JAU GALI REGISTRUOTIS INTERNETU

Užsienio reikalų ministerija informuoja, kad Lietuvos Respublikos rinkėjai, gyvenantys užsienio valstybėse ar rinkimų dienomis jose būsiantys, jau gali registruotis balsavimui Respublikos Prezidento rinkimuose, vyksiančiuose gegužės 11 dieną, ir rinkimuose į Europos Parlamentą gegužės 25 dieną. ‘ Skaityti daugiau

Nuo Naujųjų metų naujai įrengtos Vokietijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas bus toks:

 www.vlbe.org

VLB raštinės adresas:

office@vlbe.org

2014_vlb_xmas_card_4all

[h1]Tarėsi aktyviausi Vokietijos lietuviai[/h1]
Vokietijos sostinėje Berlyne 2013 m. lapkričio 16–17 dienomis rinkosi Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) aktyviausieji.
Viena stipriausių Europos lietuvių bendruomenių, ketvirtoje vietoje pagal šalyje gyvenančių lietuvių skaičių, kasmet renkasi vis kitame mieste aptarti metų aktualijų, pasitarti dėl naujų planų ir apsikeisti informacija. Vokietijoje veikia 23 apylinkės, kurios vienija per 1200 lietuvių (oficialiais duomenimis, Vokietijoje gyvena apie 32000 asmenų, turinčių Lietuvos pilietybę)

Suvažiavimas prasidėjo ekumeninėmis pamaldomis Lietuvos ambasadoje, po kurių dalyvius sveikino LR ambasadorius Deividas Matulionis, Berlyno apylinkės pirmininkė Vilma Range bei VLB pirmininkas Antanas Šiugždinis. O dr. Vincas Bartusevičius pristatė Berlyno apylinkės įsikūrimo istoriją. Istorinės nuotraukos bei pasakojimų įvairovė apie lietuvius, gyvenusius Berlyne, tikriausiai nustebino ne vieną svečią.
Pirmasis vakaras buvo apvainikuotas susipažinimo vakarone, kurioje grojo ir dainavo Raminta Kurklietytė ir Monika Verbalytė.

Kita suvažiavimo diena prasidėjo dalyvių prisistatymu, kurių atvyko apie penkiasdešimt iš įvairių Vokietijos miestų ir miestelių: Štutgarto, Miuncheno, Kelno, Liubeko, Saarlando, Hamburgo, Hiutenfeldo, Eseno-Miulheimo, Hageno, Leipcigo, Niurnbergo.
VLB pirmininkas A. Šiugždinis išsamiai pristatė bendruomenės aktualijas bei ruošiamus naujus projektus. Galėjome pasidžiaugti, kad po daugelio metų pertraukos Vasario 16-osios gimnazijos patalpose vasarą vėl vyksta vaikų stovyklos. Į kitą, kuri vyks 2014 m., vėl planuoja atvykti gražus būrys vaikų iš įvairių Europos šalių ir Lietuvos.

Ambasadoriaus D. Matulionio pranešime buvo akcentuoti du pagrindiniai klausimai: ko tikisi ambasada iš VLB ir ko gali tikėtis lietuviai, gyvenantys Vokietijoje, iš Lietuvos institucijų. Ambasadorius asmeniškai padėkojo aktyviems Vokietijos lietuviams.

Vasario 16-osios gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė savo pranešime akcentavo VLB ir gimnazijos bendradarbiavimą bei apžvelgė gimnazijos situaciją ir jos ateities planus.

VLB valdybos veiklos naujoves pristatė šių eilučių autorė. Norint keistis ir tobulėti, reikia ištirti esamą padėtį, tai ir padarė VLB valdyba rugsėjo mėnesį, atlikdama apylinkių pirmininkų apklausą „Mes po vienu stogu“. Apklausos rezultatai pirmą kartą buvo pristatyti taip pat rugsėjo mėnesį vykusiame VLB pirmininkų suvažiavime Hiutenfelde. Jie nenustebino esamos valdybos, padėtis tokia pat, kaip ir visos PLB  – nepakankamai ir neefektyviai komunikuojama tarp VLB valdybos ir apylinkių aktyvistų.

Remdamasi šia apklausa, VLB valdyba nusprendė investuoti į naujo VLB internetinio puslapio kūrimą ir atsivėrusias naujas galimybes, kurias pristatė Sergejus Šišulinas, VLB valdybos narys, atsakingas už internetines technologijas. Didelio atgarsio susilaukė pasiūlymas suvienyti visų apylinkių internetines svetaines po „vienu stogu“. Šios naujovės pradės veikti 2014 m. pradžioje. Antroje darbo dienos pusėje Ieva Kleinauskas, Kelno-Bonos apylinkės pirmininkė, pristatė nesenai išėjusią VDU prof. Egidijaus Aleksandravičiaus knygą „Karklo diegas“.

Neatsiejama VLB dalis yra Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga (VLJS). Jos pirmininkas Simonas Černiauskas pristatė naujus VLJS projektus ir kitų metų iššūkius.

Kitais metais VLB darbuotojų suvažiavimas planuojamas rengti Hiutenfelde, nes ten įsikūrusi Romuvos apylinkė švęs 60 m. jubiliejų. Suvažiavimą užbaigė ekskursija laivu po vakarinį Berlyną.

Dalia Henke,
VLB valdybos vicepirmininkė

[h1]KONSULINĖ MISIJA HÜTTENFELDE[/h1]
Siekdama sudaryti lengvesnes sąlygas gauti konsulines paslaugas Lietuvos piliečiams, gyvenantiems vakarinėje Vokietijos dalyje, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kartu su Lietuvos ambasada Vokietijoje 2013 m. gruodžio 07-08 dienomis organizuoja konsulinę misiją į Hiutenfeldą.

Adresas: Schloss Rennhof * Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim-Hüttenfeld

Hiutenfelde esančioje lietuviškoje Vasario 16-osios gimnazijoje dirbs ambasados konsulinis pareigūnas, kuris priims Lietuvos Respublikos piliečių ir lietuvių kilmės asmenų prašymus dėl pasų keitimo ir išdavimo, Lietuvos pilietybės, užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje ir Lietuvos piliečių, išvykusių iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos deklaracijas.

Lietuvos konsulinės misijos Hiutenfelde darbo laikas bus skelbiamas Lietuvos ambasados Vokietijoje interneto tinklalapyje http://de.mfa.lt . Dėl išankstinės registracijos priėmimui prašome kreiptis į Lietuvos ambasadą Vokietijoje el. paštu: konsulat.de@mfa.lt , tel. +49 30 890 68121, +49 30 890 681 20, faks. +49 30 890 095 93.

Išvažiuojamosios konsulinės misijos užsienio valstybėse organizuojamos nuo tada, kai nuo 2009 metų birželio 29 dienos į Lietuvos Respublikos pasą papildomai elektroniniu būdu pradėta įrašinėti asmens biometrinius duomenis ir pirštų atspaudus. Konsuliniai pareigūnai vyksta į tuos regionus, kur yra didelės lietuvių bendruomenės ir nėra Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos.

Rūta GENIENĖ
Patarėja / Botschaftsrätin

Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje /
Botschaft der Republik Litauen in der Bundesrepublik Deutschland
Charitéstr. 9, 10117 Berlin
T.: +49 30 890 681-0│F.: +49 30 890 095 93

Konsulat.de@mfa.lt
http://de.mfa.lt.