Atsižvelgdama į nekartą apylinkėse dirbančiųjų narių reikštą pageidavimą glaudžiau bendradarbiauti su centriniais Bendruomenės organais, Vokietijos LB Valdyba 2013 m. rugsėjo 20–21 d. sukvietė Vokietijos Lietuvių Bendruomenės apylinkių pirmininkų suvažiavimą „Apvalaus stalo diskusija – mes po vienu stogu“. Suvažiavime dalyvavo devynių apylinkių vadovai ar jų atstovai.
[new_royalslider id=“1″]

Suvažiavimo programa

Penktadienis, rugsėjo 20 d.
17:00 – 18:00 val. Svečių registracija Renhofo pilies salėje
18:00 – 18:30 val. Vakarienė (gimnazijos valgykloje)
19:00 – 20:00 val. „VLB ypatumai istoriniame kontekste“ prof. Egidijus Aleksandravičius, diskusijos
20:00 – 23:00 val. Susipažinimo vakarėlis, bendravimas
Nakvynė gimnazijos bendrabutyje

Šeštadienis, rugsėjo 21 d.
08:30 – 09:30 val. Pusryčiai (gimnazijos valgykloje)
09:30 – 09:45 val. „Mes dirbame Jums – mes po vienu stogu“, pirm. Antanas Šiugždinis
09:45 – 10:15 val. Vokietijos LB tinklalapio nauja koncepcija, Sergejus Šišulin, diskusijos
10:15 – 11:00 val. Apylinkių apklausos rezultatų pristatymas, Dalia Henke, diskusijos
11:00 – 12:30 val. Pirmininkų pasisakymai. Diskusijos.
Moderatorius prof. Egidijus Aleksandravičius iš Kauno VDU.
12:30 – 13:30 val. Pietūs (gimnazijos valgykloje)
13:30 – 14:00 val. Bendradarbiavimas su Vasario 16-osios gimnazija, dr. Bronė Narkevičienė
14:00 – 16:00 val. Pirmininkų pasisakymų tęsinys
16:00 – 16:30 val. Renginio apibendrinimas
17:00 – 21:00 val. Vyno degustacija pas vynininką Vollmer. Vyno atranka Vokietijos LB reprezentacijai.

VLB Valdyba skelbia konkursą VLB administratoriaus/-ės (Vorstandsassistent/in) vietai užimti.
Darbo pobūdis: telefoninių skambučių, korespondencijos, ataskaitų ir kitų dokumentų administravimas, bendravimas su LB apylinkėmis, pagalba VLB Valdybai organizuojant įvairius renginius bei vykdant projektus, dalyvavimas VLB Valdybos posėdžiuose.
Reikalavimai: raštvedybos išmanymas, savarankiškas darbų planavimas prisitaikant prie VLB poreikių, geros lietuvių ir vokiečių kalbų žinios, darbo su kompiuteriu ir kitomis medijomis įgūdžiai.
Atlyginimas: 400 eurų už 10–12 darbo valandų savaitėje.

Kandidatūras (motyvacinį laišką, gyvenimo aprašymą) Valdybai teikti kviečiame iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Vokietijos LB Valdyba