Visiems visiems geros valios lietuviams, pas mus Hüttenfelde prasiautė uraganas. Visa Vasario 16-osios Gimnazijos ir pilies parko teritorija tragiškame stovyje. Jau pradėti medžių nuėminėjimo darbai. Išvalyti ir sutvarkyti parkui iki mokslo metų pradžios LABAI REIKALINGA JŪSŲ visų pagalba. Šeštadienį 16.8.14 nuo 10:00 laukiame Jūsų. Jei tik turite pjūklų, grėblių ir 4 rankas ateikite. Po darbų maža agapė.

        

 *  K V I E T I M A S   *

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti trisdešimt ketvirtajame Lietuvių kultūros instituto suvažiavime, kuris įvyks 2014 m. rugsėjo 26–28 d., D-68623 Lampertheim-Hütten­felde, Romuvos pilaitės didžiojoje salėje.

LKI Valdyba

2014 m. LKI SUV-ELP

 *   P R O G R A  M A   *

 „Didysis lietuvių tautos egzodas 1944 m.: Priežastys ir pasekmės“

Šiais metas sukanka 70 metų, kai Antrojo pasaulinio karo verpetuose, antrosios sovietų okupacijos išvakarėse lietuvių gyventojai masiškai pakilo Vakarų link. Jie sudarė tos lietuvių tautos dalies branduolį, kuri į savo gimtuosius namus po karo jau negrįžo, o perėję Vokietijos pabėgėlių stovyklas pasklido po visą pasaulį. Šių pabėgėlių likimo kai kuriuos aspektus bus bandoma suvažiavimo metu atsekti. Prelegentų daugumą sudaro Lietuvių išeivijos instituto (Kaune) darbuotojai, kurie tyrinėja lietuvių egzilio istorijos, literatūros bei šiuolaikinės migracijos problematiką.

 Penktadienis, rugsėjo 26 d.:
—————————————-

Atvykimas, registracija

18:00 val.            vakarienė

19:00 val.             LKI suvažiavimo atidarymas ir sveikinimai:
                            Dr. Vincas Bartusevičius, LKI vedėjas
                            Deividas Matulionis, LR ambasadorius
                            Prof. dr. Egidijus Aleksandravičius, LII direktorius

Įvadas į suvažiavimo temą

20:00 val.            Poetų ir karių emigracija –
Prof. dr. Egidijus Aleksandravičius, Kaunas
Diskusijos

21:00 val.            Susipažinimo vakaras

Šeštadienis, rugsėjo 27 d.
———————————–

09:00 val.    pusryčiai  

09:30 val.    Išėjusiems negrįžti: pasitraukimo iš Lietuvos tema išeivių tekstuose  –
Dr. Dalia Kuizinienė, Kaunas
Diskusijos

10:30 val.    Dabarties įsivaizdavimas ir ateities vizijos išeivijos politiniuose tekstuose“ –
Dr. Mykolas Drunga, Kaunas
Diskusijos

11:30 val.    Lietuvos diplomatai: viltys ir likimai Antrojo pasaulinio karo metais  –
Dr. Asta Petraitytė-Briedienė, Kaunas
Diskusijos

12:30 val.    pietūs

14:15 val.    O vis dėl to juokėmės: gyvenimas pagal karikatūras  –
Dr. Rasutė Žukienė, Kaunas
Diskusijos

15:30 val.    kava

16:00 val.    Už žmogų, už laisvę, už tėvynę: naujų organizacinių formų paieškos emigracijoje  –
Dr. Daiva Dapkutė, Kaunas
Diskusijos

17:00 val.    Stovyklų likvidavimo metas. Vokietijos lietuviai 1951–1960 –
Dr. Vincas Bartusevičius, Wittlichas
Diskusijos

18:00 val.    vakarienė

19:00 val.    Apskrito stalo diskusija: „Vokietijos lietuvių bendruomenės dabartis ir ateitis“.  pof. dr. Egidijus Aleksandravičius (moderatorius), Antanas Šiugždinis – VLB pirmininkas, Simonas Černiauskas – PLJS ir VLJS pirmininkas, Gabrielė Žaidytė – Kultūros atašė ir kt.

20:30 val.     Bendras pobūvis

Sekmadienis, rugsėjo 28 d.
————————————-

09:00 val.    pusryčiai – išvykimas

**********************************

S U V A Ž I A V I M A S

vyksta Vokietijos lietuvių kultūros centre Romuvoje – Rennhofo pilaitėje,
Lorscher Str. 1, D-68623 Lampertheim-Hüttenfeld,
Tel.: 06256-859 818, Fax: 06256-8599015.

Suvažiavimas prasideda penktadienį, rugsėjo 26 d. su vakariene ir baigiasi šeštadienį, rugsėjo 27 d. su bendru pobūviu. Rengėjai padengia dalyvių maisto išlaidas. Kelionės ir nakvynės išlaidas dengia dalyviai patys. Registracijos mokestis € 10,00.

Nebrangios nakvynės: (priv.) A. Veršelis, Hüttenfeld, tel. 06256-1546 (anthony@verselis.de); Hotel am See, 69502 Hemsbach, Seeweg 6, Tel.: 06201-76 51, Fax: 06201-44959 (3 km atstume).

REGISTRUOTIS IKI 2014 M. RUGSĖJO 20 D.:

Litauisches Kulturinstitut
Tel.: 06571-46 29, faksas: 06571-28 644,
el.p.: info@LitauischesKulturinstitut.de

***************************

SUVAŽIAVIMAS RENGIAMAS BENDRADARBIAUJANT SU
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA BERLYNE IR
LIETUVIŲ IŠEIVIJOS INSTITUTU KAUNE

Suvažiavimą remia:
Hesseno krašto politinio švietimo įstaiga
Lietuvių fondas, JAV
Vokietijos Lietuvių Bendruomenė

 

 

Birželio 11 d. Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) pirmininkas ponas Šiugždinis bei „Kiwanis-Club Lampertheim“ atstovai – klubo prezidentė ponia Schumacher, viceprezidentas ponas Krauß ir ponas Schneider – Gimnazijai įteikė 500 eurų čekius (iš viso 1000 eurų). Pasinaudojęs šiomis lėšomis Gimnazijos vokalinis ansamblis (vadovas Gintaras Ručys) dalyvaus jubiliejinėje, 90-ojoje, Dainų šventėje. Ponia Schumacher, įteikdama simbolinį čekį, sakė, kad „ši parama skiriama kelionėms išlaidoms“. VLB pirmininkas Šiugždinis pabrėžė, kad Bendruomenė ypatingą dėmesį skiria lietuviškos kultūros perdavimui ir tradicijų tąsos užtikrinimui.
Paramos akciją organizavęs ponas Bernhard Conrad sakė, jog Dainų šventė – tai vienas didžiausių chorų renginių, Vasario 16-osios gimnazija joje visada dalyvaudavo. Šiais metais organizatoriai ypatingą dėmesį skiria dainų autentiškumui. Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė dėkojo už paramą, už pono Conrad iniciatyvą. „Dainų šventėje linkiu neišdildomų įspūdžių, nes pati tai esu keletą kartų išgyvenusi. Tai, ką dabar jūs įdedate, daug daug kartų atsipirks“, – sakė mokyklos vadovė.
Gimnazijos vokalinio ansamblio vadovas G. Ručys dalijosi savo mintimis: „Mums didelė garbė dalyvauti šioje šventėje. Reikia paminėti ir tai, kad čia esanti anglų kalbos mokytoja Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė vadovavo tautinių šokių kolektyvui, kuris 1994-iais vykusioje Dainų šventėje pirmą kartą atstovavo Vasario 16-osios gimnazijai”. Vokalinis ansamblis, patvirtindamas vadovo padėkos žodžius, padainavo harmonizuotą lietuvių liaudies dainą. Dainų šventėje vokaliniam ansambliui (liepos 3–8 d.) linkime sėkmės ir dėkojame už tradicinės lietuvių kultūros palikimo sklaidą.
P.S. 2003 m. lapkričio 7 d. UNESCO paskelbė Estijos, Latvijos ir Lietuvos Dainų švenčių tradiciją žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru.

Birutė Augustanavičiūtė

Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, kad 2014 m. birželio 29 d. vyks privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo.

Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys užsienio valstybėje ar jose esantys laikinai ir pageidaujantys balsuoti referendume, registruojasi rinkėjų, balsuojančių užsienyje, registracijos sistemoje http://www.vrk.lt/e-registracija .

Rinkėjai, kurie registravosi balsavimui 2014 m. gegužės 25 d. pakartotiniame balsavime Respublikos Prezidento rinkimuose ir 2014 m. gegužės 25 d. rinkimuose į Europos Parlamentą, galės pateikti registracijos prašymą naudojant anksčiau pateikto registracijos prašymo duomenis (registruodamiesi pažymėkite „Naudoti anksčiau pateikto rinkėjo registracijos prašymo duomenis“). Aktualius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, balsavimo būdą ir kt.) pildydami prašymą galėsite pakeisti.

 

Prašyme nurodysite kokiu būdu pageidaujate balsuoti referendume:

–          paštu (Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresu Jums bus išsiųstas referendumo biuletenis);

–          ar atvyksite asmeniškai į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą nustatytomis dienomis ir laiku.

 

Rinkėjų, balsuojančių atstovybių patalpose, registracija VRK el. registracijos sistemoje vyks iki referendumo dienos, t. y. birželio 29 d. imtinai. Rinkėjų, pageidaujančių balsuoti paštu, registracija priklausomai nuo valstybės, kurioje rinkėjai gyvena, baigsis nuo birželio 15 iki birželio 24 d.

 

Balsavimo diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose dienos ir laikas:

(Konkrečią informaciją apie balsavimo dienas ir laiką kiekvienoje Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ir konsulinės įstaigoje rasite šių įstaigų interneto svetainėse)

 

Norėdami gauti išsamesnės informacijos prašome kreiptis:

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

Tel. Nr. +370 659 89379, el. p. mindaugas.skackauskas@lrs.lt ;

Tel. Nr. +370 659 89381, el. p. loreta.rakauskiene@lrs.lt ;

Konkrečiais klausimais dėl balsavimo Jūsų gyvenamojoje užsienio valstybėje kreipkitės į atitinkamą Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybę ar konsulinės įstaigą.

KVIEČIAME Į JONINES!

Trumpiausią ir šviesiausią metų naktį, Jonines, švęskite kartu su Vasario 16 – osios gimnazija!
Kviečiame visus kartu su šeimomis, giminaičiais ir draugais į Jonines birželio 21 dieną, nuo 16 val. šeštadienį!

Linksmintis galėsite ir po atviru dangumi, ir palapinėje, taigi – neišsigąskite lietaus ar karščio ir būtinai atvažiuokite!

Veiks kepsninė, baras ir kavinukė.

Kviečiame vaišintis Gimnazijos mokinių tėvų bei mokytojų paruoštais gardumynais, o savo sumuštinius bei gėrimus palikti namuose.

Lėšos už parduotas vaišes bus skirtas Gimnazijai. Iš anksto dėkojame už Jūsų paramą!

Laukiame Jūsų!

– Ar girdėjai naujieną???
– Ne?
– O aš jau girdėjau ir tau pasakysiu – 2014 metų vasarą Hiutenfelde, Vokietijoje, šiemet  taip pat vyks vasaros stovykla lietuviams ir lietuvių kilmės vaikams.
– Aš ten irgi būsiu, atvyk ir tu, bus linksma!

Vokietijos lietuvių bendruomenė šią vasarą ir vėl kviečia lietuvius ir lietuvių kilmės vaikus į tarptautinę vasaros stovyklą Vokietijoje, Hiutenfelde etnokultūrine tema

Stovykloje vaikai susipažins su lietuviškais papročiais, amatais bei tautosaka, aktyviai mokysis lietuvių kalbos. Stovykloje kaip ir praėjusiais metais laukiame atvykstant vaikų ir iš Lietuvos.

Stovykla vyks 2014 m. rugpjūčio 2–10 dienomis, Vasario 16-osios gimnazijoje, Vokietijoje, dalyvių amžius 7–12 metai.

Mokestis vienam vaikui – 250€ *, VLB narių vaikams – 200€ * (paaiškinimas žemiau).
Į kainą įskaičiuota – nakvynė, maitinimas 3 kartus per dieną, priemonės amatams, žaidimams ir užsiėmimams. Stovyklos metu įgyta patirtis neįkainojama.

Norintys dalyvauti stovykloje prašome registruotis el. paštu jurgita.pickel@vlbe.org – ilgai nelaukite, vietų skaičius ribotas.

Mokėti pinigus į VLB sąskaitą:

Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.
Deutsche Bank 24 Weinheim
BIC: DEUT DE DBMAN
IBAN: DE94 670 700 240 581797800
Pervedant pinigus pažymėkite: Stovykla 2014 ir įrašykite vaiko, kuris nori stovyklauti vardą ir pavardę.
*tokia yra numatyta kaina, ji gali sumažėti, priklausomai nuo stovyklos rėmėjų suteiktos paramos.

Rėmėjai:
VLB, LR ŠMM, kiti rėmėjai

Koordinatorė
Jurgita N.-Pickel
tel.: +49 (0) 157 54429845, Skype: jurgita7992

Gerb. lietuvių bendruomenių pirmininkai, gerb. švietimo tarybų pirmininkai,

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija š. m. rugsėjo 24–26 d. planuoja surengti specialų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarą, skirtą pradedantiesiems mokytojams. Į seminarą planuojame pakviesti 30 mokytojų iš įvairių šalių lituanistinių mokyklų. Kelionės, apgyvendinimo ir seminaro renginių (paskaitos, ekskursijos ir kt.) išlaidas apmokės Švietimo ir mokslo ministerija. Seminaro programą dalyviams išsiųsime vėliau.

Į seminarą kviečiami:
• besikuriančių lituanistinių mokyklų būsimieji mokytojai;
• neseniai įsikūrusių, veikiančių ne ilgiau kaip 2 metus lituanistinių mokyklų mokytojai;
• kitų lituanistinių mokyklų pradedantiesiems mokytojams, kurie dirba ne ilgiau kaip 2 metus.

Maloniai prašome Jūsų iki š. m. birželio 10 d. informuokite (el. pašto adresu virginija.rinkeviciene@smm.lt), ar iš Jūsų bendruomenės bus norinčiųjų dalyvauti seminare ir kiek.

Atsižvelgę į norinčiųjų skaičių bei turimas galimybes priimti mokytojus, informuosime, kokį skaičių mokytojų iš kiekvienos šalies galėsime priimti.

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų programą lietuvių kalbos ir kultūros kursams bei lituanistikos studijoms. Kalbos kursų ir semestro studijų mokestį bei dalyvių apgyvendinimo išlaidas studijų laikotarpiu dengia universitetas.

Daugiau informacijos apie stipendijas rasite internete: www.hmf.vdu.lt/en, kilus klausimams kreipkitės el. paštu: lithuanian@trt.vdu.lt. Taip pat persiunčiame skelbimus, kuriuose rasite išsamesnę informaciją apie kultūros ir kalbų kursus.

CLUE plakatas_ENG_SUMMER

CLUE plakatas_ENG_AUTUMN

Norime dar kartą priminti apie artėjančius Lietuvos Respublikos prezidento ir Europos Parlamento rinkimus! Visi norintys balsuoti privalo užsiregistruoti spustelėję šią nuorodą: http://ereg2.vrk.lt:8080/formspider/main.jsp?oid=9864 (ją rasite taip pat ir paspaudę nuorodą apačioje) Tai galite padaryti iki gegužės 6 dienos, užsiregistruoti privalo visi, nepriklausomai nuo to ar jau yra balsavę užsienyje ar ne.

Apie viską plačiau skaitykite nuorodoje!

KVIETIMAS Maloniai kviečiame dalyvauti seminare LITUANISTINIS UGDYMAS

VEIKLINANTYS METODAI IR MOTYVACIJA VEIKTI Seminaras vyks: 2014 m. gegužės 9-12 dienomis Vasario 16-tosios gimnazijoje, Rennhofo pilyje, Lorscher Str. 1, Lampertheim – Hüttenfeld, Vokietijoje Temų įsisavinimui bus pristatomi veiklinantys, kūrybiškumą ugdantys praktiniai mokymo ir mokymosi metodai. Tikslinė grupė: švietimo darbuotojai, tėvai, kiti asmenys, aktyviai besidomintieji lituanistiniu ugdymu. Seminaras nemokamas. Nakvyne ir maitinimu aprūpina organizatoriai. Kelionės į seminarą išlaidos nebus kompensuojamos. Seminaro dalyviams bus išduoti kvalifikacijos pažymėjimai. Seminaro programa prisegama. Registruotis į seminarą iki gegužės 7 d. 15 val. galima šiais būdais:

 1. Internetinėje projekto svetainėje www.lugis.vdu.lt
 2. El. pašto adresu: v.butautaite@smf.vdu.lt
 3. El. pašto adresu: info@litauischesgymnasium.de

Vietų skaičius ribotas. Pirmumas suteikiamas pagal registracijos datą. Registracija patvirtinima el. paštu. Registruojantis į seminarą prašytume nurodyti šiuos duomenis:

 • Vardas, pavardė;
 • El. pašto adresas;
 • Telefono numeris (būtinas šalies kodas);
 • Švietimo darbuotojų prašoma papildomai nurodyti:
  • Institucijos pavadinimas;
  • Institucijos adresas;
  • Dėstomi dalykai.

Projekto vadovė Dr. Odeta Norkutė Gimnazijos direktorė Dr. Bronė Narkevičienė

Seminaro programa: VDU- V16-Programa2014 geguze

Kvietimas: Kvietimas VDU-V16