Lietuvos Nepriklausomybės šventinis minėjimas vyks šeštadienį, 2020 vasario 15 d. 14:30, Hiutenfelde

Daugiau informacijos bus vėliau…

Ar jau gavote balsavimo lapą į VLB Tarybą? Jeigu dar negavote laiško su rinkimų dokumentais rašykite E-mailu rinkimai@vlbe.org iki sausio 6 d.

VLB Tarybos Rinkimų komisija informuoja, kad 2019 m. gruodžio 30 d. balsavimo lapai buvo išsiųsti visiems rinkėjams. Negavus balsavimo lapo iki 2020 m. sausio 4 d. , rinkėjas apie tai dviejų dienų bėgyje praneša Rinkimų komisijai, kuri savo nuožiūra nusprendžia, kokiu būdu šiam rinkėjui  balsavimo lapas bus išsiųstas pakartotinai.
Primename, kad nuo 2019 m. gruodžio 30 d. iki balsavimo pabaigos 2020 m. sausio 18 d. vieša rinkiminė agitacija socialiniuose tinkluose, komentarai, reklama ar kiti bandymai paveikti rinkėjų valią yra draudžiami (RN VI 21).
Rinkimų komisija

VLB „Informacijos“ Nr. 11 (587)

Gruodis, 2019

„Informacijos“ – mėnesinis, elektroninis Vokietijos lietuvių bendruomenės leidinys, unikalus ne tik savo atsiradimo istorija, bet ir faktu, jog tai – vienintelis lietuvių kalba leidžiamas informacinis leidinys Vokietijoje.

Skambėkite, Vokietijos lietuviai, skambėkite

Apie dvasiškai laukiamiausią metų laikotarpį byloja tik šiltesnis paltas ir įžiebtos lemputės gatvių, miestų centruose. Lyg automatiškai, nevalingai jos įsižiebia ir mūsų širdyse. Sulyginčiau tą vidinį įžiebimą ne su komercinės lemputės įjungimu, o su žvakės skleidžiama šviesa – tikėjimu.

 

Išties įdomus buvo pokalbis su Toronte gyvenančiu pasaulio lietuviu, prelatu Edmundu Putrimu. Visuomet jaučiu didelį malonumą ir jaudulį ištardama: „Garbė Jėzui Kristui!“ Trumpai pasikalbėjome su už užsienio lietuvių sielovadą atsakingu prelatu apie Lietuvą, Pasaulio lietuvių metus ir tikėjimą. Norėčiau pasidžiaugti, kad kitąmet, gegužės mėnesį, prelatas lankysis mano antruose namuose – Hamburge, atvyks pabendrauti su čia gyvenančiais lietuviais. Turbūt mano žodžiuose jaučiamas tas pasididžiavimas, tačiau man didžiulė garbė ir džiaugsmas kaskart pabendrauti su šiuo išskirtiniu ir sielai artimu dvasininku. Kviečiu skaityti mūsų trumpą pokalbį ir planuoti kelionę į Šiaurės Vokietiją.

 

Žinoma, apie nenumaldomai artėjančią šventę – šv. Kalėdas – man Vokietijoje byloja kalėdiniai turgeliai, kuriuos pamilau būtent atsikrausčiusi į čia ir pradėjusi gyvenimą statyti Hamburge. Neneigsiu, teko prisijaukinti šią tradiciją, bet jaučiu, kad ji tapo mano dalimi. Kaip ir kitos vokiškos tradicijos.

 

Mes kalbame apie lietuvybės puoselėjimą esant ne teritorinėje Lietuvoje, bet kalbame ir apie aplinkos, kurioje gyvename, pažinimą. Didžiuojuosi, kad gebame ir norime ne tik jungtis į grupes ar bendruomenes, prisiminti svarbias Lietuvai datas, bet ir domimės Vokietijos istorija, tradicijomis ir jų gyvenimu tada ir dabar. Tai kelia lietuvių tautai, taip, tai pačiai TAUTAI, pagarbą.

 

Kitąmet Vasario 16-osios gimnazijos vadovo vairą perims Niurnbergo lietuvė, Gimnazijos kuratorijos pirmininkė Rasa Weiß. Atvirai? Labai džiaugiuosi jos kandidatūra, priimtu sprendimu ir linkiu Jai kuo didžiausios sėkmės. Tokios sėkmės, kokios jai reikia. Kad kuo daugiau lietuvių šeimų vaikų vyktų į Hiutenfeldą, kad ši įstaiga dar labiau žydėtų ir skambėtų kaip susigrojęs ir vertinamas orkestras.

 

Mieli lietuviai, linkiu Jums nepamirštamų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų. Sutikite juos šeimose – bendruomenėse. Nepamirškime vieni kitų. Juk bendruomenė – ne tik renginiai, bendruomenė – buvimas drauge, pagalba vienas kitam, draugystė.

 

Ramių, linksmų švenčių. Susitiksime kitąmet!

 

Kaip visuomet šiltai –

Evelina

 Šiame numeryje skaitykite:

4-6 psl.

PRIPAŽINKIME ESANT VIENOS TAUTOS VAIKAIS. SU ŠV. KALĖDOMIS!

16 psl.

VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJA
TURI NAUJĄ VADOVĄ

Skaityti pilną numerį

Brangūs Vokietijos lietuviai,

dar vieniems išgyvenimų kupiniems metams praėjus, norime Jums padėkoti už kiekvieno iš Jūsų indėlį į Vokietijos lietuvių bendruomenę.

Už skirtą laiką ne tik savo nariams, bet ir visiems sutiktiems Vokietijos lietuviams.

Naujiesiems metams beldžiantis, prie Kūčių stalo padėkokime vieni kitiems, nors galbūt ir manome, jog nėra už ką. Padėkokite net ir Jus įskaudinusiems žmonėms, kad senuosiuose metuose paliktumėte visą pyktį, nuoskaudas, nerimą.

Linkime Jums gražių, jaukių ir nepamirštamų šv. Kalėdų ir sėkmingo starto jau naujaisiais 2020 metais.

Pagarbiai
VLB valdyba

Garbes Teismo 15.12.19 nutarimas su motyvais

SPRENDIMAS 14 GT 2019_15.12.19 (Bylos Nr. 21_2019) SLB skundas del SLB valdybos suspendavimo)

Rinkimų komisija praneša, kad į Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Tarybą laiku ir teisėtai buvo pasiūlyti sekantys kandidatai:

 

1. Braun, Kristina 44 m. Socialinė pedagogė Prünster Dorf Str.13

91189 Rohr

2. Breimelis, Petras 54 m. Statybos inžinierius Durlacherstr. 32

10715 Berlin

3. Dailidonis, Karolis 25 m.  Studentas Virgianstr. 14A-101

66482 Zweibrücken

4. Dailidonis, Rimantas 52 m. Automobilio kėbulo paruošėjas dažytojas Bettenhäser Str. 10

34123 Kassel

5. Dosinienė, Eglė 40 m. Dailininkė keramikė Bismarkstr. 65

68623 Lampertheim

6. Genutis, Karolis 35 m. Smulkaus verslo organizavimas Schwanenstr. 18

70325 Stuttgart

7. Hermann, Alfred 69 m. Fortepijono mokytojas Wendelsteinstr. 16

85435 Erding

8. Jacinevičius, Mindaugas 40 m. Teisininkas, advokatas Wasserstr. 5

13597 Berlin

9. Jankūnas, Edmundas 64 m. Vasario 16-osios gimnazijos bendrabučio vedėjas Lorscher Str.1

68623 Lampertheim

10. Kalvaitis, Žanas 45 m. Individuali veikla statybų sektoriuje Taunusstr. 6

61184 Karben

11. Kandratavičiūtė, Kristina 43 m. finansai Schönstr. 12a

81543 München

12. Kryževičius, Vitalijus 41 m. Maisto pramonės inžinierius Weiherweg 1

85757 Karlsfeld

13. Korinth, Asta 46 m. Slaugos grupės vadovė Ameisenweg 8

21514 Büchen

14. Lipšys, Martynas 42 m. Biologas, projekto vadovas Wasserstr. 5,

13597 Berlin

15. Petraitytė – Lukšienė, Irma 36 m. Meno istorikė Von-Knoeringen-Str.8

81737 München

16. Mitkuvienė, Laima 51 m. Kosmetologė Woogstr. 46

67117 Limburgerhof

17. Modic, Rasa 48 m. Ekonomistė, IT sistemų valdymas Rinnenäckerstr. 18

71332 Waiblingen

18. Nader, Laima 46 m. Pedagogė, docentė, mokytoja Martinstr. 20

64560 Riedstadt

19. Dr. Petraškaitė – Pabst, Sandra 47 m. Germanistė Mars Str. 25

71726 Benningen

20. Noreikaitė – Pickel, Jurgita 49 m. AB „Žemaitijos pienas“ reprezentantė – atstovė Vokietijos rinkai Lorscher Str.1

68623 Lampertheim

21. Sattler, Irena 57 m. Vasario 16-osios gimnazijos direktorės pavaduotoja Am Kreuzberg 3

64646 Heppenheim

22. Šeškaitė, Živilė 45 m. Pedagogė Keiserslauterrer Str. 6

70499 Stuttgart

23. Šernius, Augustas 47 m. Teisininkas Marc-Shagall-Straße 182

40477 Düsseldorf

24. Dambriūnaitė – Šmitienė, Marija 65 m. Vasario 16-osios gimnazijos mokytoja Waldstr. 31

68623 Lampertheim

25. Šulcas, Darius 46 m. Reporteris Lorscher Str. 1

68623 Lampertheim

26. Vasiliauskis, Juozas 44 m. Chorvedys Werderstr. 71

70190 Stuttgart

27. Vespa, Laura 37 m. Dipl.inž. Architektė Holtenklinker Str. 119

21029 Hamburg

28. Vosyliūtė, Ina 51 m. Kosmetologė Bockelstr. 60

70619 Stuttgart

29. Weiß, Rasa 47 m. Ekonomistė, germanistė Limbachtal 26

91126 Schwabach

Kiekvienas VLB narys Rinkimų komisijai gali teikti skundą dėl bendro kandidatų sąrašo iki 2019 m. gruodžio 20 d. Rinkimų komisija skundą išsprendžia per septynias dienas nuo jo gavimo datos ir apie savo sprendimą informuoja pareiškėją. Rinkimų komisijos sprendimas yra galutinis. Jeigu sprendimų pasekoje bendras pasiūlytų kandidatų sąrašas pasikeistų, tuomet jis bus skelbiamas pakartotinai (RN V 19 b).

Po bendro kandidatų į VLB Tarybą sąrašo paskelbimo dienos,  kandidatas į VLB Tarybos narius savo kandidatūros negali atsiimti iki rinkimų pabaigos. Jei jis apsisprendžia nebedalyvauti rinkimuose, turi laukti rinkimų pabaigos ir, jei bus išrinktas į VLB Tarybą, atsisakyti vietos VLB Taryboje (RN V 19 c).

 

  • Balsavimo lapai bus išsiųsti kiekvienam rinkėjui iki 2019 m. gruodžio 31 d.
  • Nuo balsavimo lapų išsiuntimo datos vieša rinkiminė agitacija ar reklama yra draudžiama.
  • Balsavimas vyks 2020 sausio 18 d. paštu (pašto antspaudo data).
  • Balsų skaičiavimas – sausio 25 d. VLB Būstinėje Hüttenfelde,  Lorscher Str.1, 68623 Lampertheim

 

Rinkimų komisijos adresas:

Maria Schäfer
c\o Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.
Lorscher Str. 1
68623 Lampertheim
El. paštas: rinkimai@vlbe.org

VLB Tarybos Rinkimų komisija

Lapkritis, 2019

„Informacijos“ – mėnesinis, elektroninis Vokietijos lietuvių bendruomenės leidinys, unikalus ne tik savo atsiradimo istorija, bet ir faktu, jog tai – vienintelis lietuvių kalba leidžiamas informacinis leidinys Vokietijoje.

Trys priežastys

Vykimas į Hiutenfeldą, nors buvau jame vos keletą kartų, visuomet tampa didele švente. Kaip jau supratote, lapkričio pradžia man buvo išties šventinė. Dėl trijų priežasčių – susitikimo su Vokietijos lietuviais (dėkoju organizatoriams), koplyčios jubiliejaus (nepakartojamai šilto minėjimo) ir dėl Maironio, nors penkioms minutėms sujungusio net labiausiai nutolusias širdis.

Ar pastebėjote, kad visuomet turime mažiausiai tris priežastis? – dėl ko išvykome iš Lietuvos, dėl ko į ją grįžtame, dėl ko esame ir jungiamės į bendruomenes. Tačiau pirmoji – visuomet svarbiausia. Įsivardinkime kiekvienas tas tris priežastis, kodėl mes esame bendruomenėje. Net neabejoju, jog pagrindinė priežastis bus visus suvienijęs noras puoselėti savo kalbą, tradicijas, kultūrą, troškimas perduoti tai savo vaikams. Todėl kaskart, apimti panikos dėl Jus liečiančių kitų padarytų klaidų arba dar nerastų sprendimų, padėkime vieni kitiems – išgyventi sunkų momentą, pasiūlyti pagalbą arba tiesiog suprasti. Ir nors tai skamba lyriškai, artėjantis laikotarpis, Adventas, ir vidinis balsas man būtent tai diktuoja. Beje, kaip ir kiekvieną redaktoriaus žodį – jį visuomet rašau širdimi.

Svarbūs įvykiai – koplyčios jubiliejus, Miuncheno lietuvių bendruomenės 75-metis, Mokslo premija užsienio lietuviams, griuvusios Berlyno sienos minėjimas, ar net „Annaberger Annalen“ išleistas 27 tomas – viskas yra svarbu. Ypač sveikinu Miuncheno lietuvius, surengusius tokį išskirtinį, iškilmingą minėjimą! Plačiau apie tai – jau kitame numeryje. Šiame – unikalūs kadrai iš ilgametės Miuncheno lietuvių bendruomenės narės Julijos Baronės archyvo.

Reiškiu ir didžiulę užuojautą dėl Lietuvos Respublikos antrojo ambasadoriaus Vokietijoje dr. Zenono Namavičiaus netekties. Dėkoju gerb. O. Bartusevičienei už pasidalintą straipsnį apie pasaulį palikusią, iškilią asmenybę.

Šio numerio portretas – Diuseldorfo lietuvis, bendruomenės pirmininkas Augustas Šernius, su kuriuo susipažinome tiesiogine prasme – prie lėkštės moliūgų sriubos, kurią valgėme Renhofo pilyje. Simboliška, tačiau itin aštraus proto lietuvis – labai įdomi asmenybė, su kuriuo kviečiu susitikti puodeliui kavos, – dabar, čia. Jo pamąstymai apie bendruomeniškumą šiandien labai reikalingi.

Adventas pasibeldė į mūsų duris. Ar girdit? Daugelis Jūsų pasitikote jį įvairiausiomis kompozicijomis, kurias kūrėte drauge. Tai  taip pat yra labai svarbu. Ir turbūt turime daugiau nei tris priežastis laukti šv. Kalėdų ir kitų ateinančių švenčių.

Na, o dabar kviečiu Jus skaityti mus visus jungiantį, unikalų (kaip aš jį vadinu) Vokietijos lietuvių bendruomenės žurnalą. Džiaugiuosi, kad kiekvienas atrandate jame save arba tai, kas Jums svarbu. Pasidalinsiu savo didžiausiu siekiu – perversti žurnalo „Informacijos“ bent keleto metų archyvą ir rasti jame perliukus, kuriais galėčiau su Jumis pasidalinti.
Tikiu į tęstinumą.

Evelina

 Šiame numeryje skaitykite:

5 psl.
Mokslo premijos laureatė – dr. Sandra Petraškaitė-Pabst

7-9 psl.
Jubiliejiniame suvažiavime – svarbios progos ir temos 

17-20 psl.
Tėveli, ar aš būsiu vokiečiu?

Skaityti pilną numerį