Entries by Sergej Sisulin

Kviečiame vaikus į vasaros stovykla Vasario 16-osios Gimnazijoje!

Kviečiame vaikus į vasaros stovykla Vasario 16-osios Gimnazijoje! Vokietijos Lietuvių Bendruomenė „Romuvos“ apylinkė kviečia lietuvius ir lietuvių kilmės vaikus į tautinę vasaros stovyklą Vokietijoje. Stovykloje laukiami ir vaikai iš Vokietijos, kaimyninių šalių bei Lietuvos. Stovykla vyks 2019 m. liepos 26 – rugpjučio 4 dienomis, Vasario 16-osios gimnazijoje, Lampertheim-Hüttenfeld, Vokietijoje. Dalyvauti gali 7-14 metų vaikai. Mokestis […]

Nauja VLB valdyba

Mieli bičiuliai ir kolegos. Gerbiami pirmininkai ir valdybų nariai. Šiuo laišku noriu Jums pristatyti naujai išrinktos Vokietijos Lietuvių Bendruomenės (VLB) valdybos narius. Nuotraukoje iš dešinės: Alfred Hermann – valdybos pirmininkas, Sandra Petraškaitė-Pabst – švietimo reikalai, Sergej Šišulin – pirmininko pavaduotojas, Justina Vaičė – iždininkė, Petras Breimelis – ryšiai su apylinkėmis, sportas, statybos. Pagal man suteiktus įgaliojimus, noriu Jums visiems pranešti, kad ateinantys metai, […]

Kvietimas į renginį „Baltų vienybės diena“

Rugsėjo 21 dieną, Rennhofo pilis, Hüttenfeld, Lorscherstr.1 vyks Vokietijos lituanistinių mokyklėlių mokslo metų pradžios šventė „Baltų vienybės diena“. Kviečiame vaikus ir tėvelius susipažinti su Vasario 16-osios gimnazija, VLB biblioteka, su Frankfurto lituanistine mokykle “Ąžuoliukas“, su svečiais iš Lietuvos, o taip praturtinti šventinę programą savo mokyklėlės prisistatymu. Apie savo dalyvavimą prašome pranešti iki rugpjūčio 1d. VLB […]

Tiesioginė transliacija iš Berlyno: Susitikimas su kandidate į prezidentus Ingrida Šimonyte

Artėjant LR prezidento rinkimams ir referendumui dėl pilietybės išsaugojimo, Berlyno bendruomenė ir Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga nori pakviesti vietos lietuvius į susitikimą su Ingrida Šimonyte. Ateikite užduoti kandidatei savo klausimus, išgirsti apie jos pasiūlymus svarbiais valstybės politikos klausimais ir sužinoti, ką I.Šimonytė galvoja apie referendumo nuostatas. Renginio programa kovo 26. d.: 16:00-16:20 Durys atsidaro 16:20-16:30 […]

STARTAVO RINKĖJŲ, KETINANČIŲ BALSUOTI UŽSIENYJE, ELEKTRONINĖ REGISTRACIJA

Mielieji, Informuojame, kad šiandien pradėjo veikti elektroninė rinkėjų registracijos sistema. Rinkėjai, ketinantys balsuoti užsienyje, turi užsiregistruoti rinkėjų, balsuojančiųjų užsienyje, elektroninėje registracijos sistemoje. Ją galima rasti elektroninių paslaugų portale www.rinkejopuslapis.lt, taip pat VRK interneto svetainėje www.vrk.lt. Kviečiame šia žinia aktyviai dalintis savo bendruomenės narių tarpe, socialiniuose tinkluose ir spaudoje. Jūsų URM Užsienio lietuvių departamentas