Entries by Sergej Sisulin

RINKIMŲ KOMISIJA: Vokietijos lietuvių bendruomenės apylinkių valdyboms

Aplinkraštis Nr.1   Vokietijos LB Taryba š.m. kovo 30d. išrinko Rinkimų komisiją, kurią sudaro šie nariai: Raimonda Jankūnienė, Nijolė Druskinienė, Renata Lipsche, Ilona Vitkūnienė, Marija Schäfer. VLB valdyba sukvietė išrinktuosius narius į pirmą posėdį, kuris įvyko š.m. gegužės 16 d. VLB Rinkimų komisijos nariai pasiskirstė pareigomis: Komisijos pirmininkė  – Marija Schäfer Pirmininkės pavaduotoja – Raimunda […]

Nauja ŠLB valdyba

2019-06-02 išrinkta nauja ŠLB valdyba. Naujos valdybos pirmininkas Karolis Genutis, noriu pasveikinti šios valdybos narius ir palinkėti visiems vadovautis tarpusavio pagarba, pasitikėjimu, tolerancijos principais bei atsakomybe bendruomenei. Esame tam, kad drauge kurtume idėjas, skleistume ir įprasmintume savo darbus. Mūsų komanda ieškanti ir drąsiai priimanti iššūkius. Čia mus visus vienija bendruomeniškumas, atsakomybė sau ir kitiems, gebėjimas […]

Kviečiame vaikus į vasaros stovykla Vasario 16-osios Gimnazijoje!

Kviečiame vaikus į vasaros stovykla Vasario 16-osios Gimnazijoje! Vokietijos Lietuvių Bendruomenė „Romuvos“ apylinkė kviečia lietuvius ir lietuvių kilmės vaikus į tautinę vasaros stovyklą Vokietijoje. Stovykloje laukiami ir vaikai iš Vokietijos, kaimyninių šalių bei Lietuvos. Stovykla vyks 2019 m. liepos 26 – rugpjučio 4 dienomis, Vasario 16-osios gimnazijoje, Lampertheim-Hüttenfeld, Vokietijoje. Dalyvauti gali 7-14 metų vaikai. Mokestis […]

Nauja VLB valdyba

Mieli bičiuliai ir kolegos. Gerbiami pirmininkai ir valdybų nariai. Šiuo laišku noriu Jums pristatyti naujai išrinktos Vokietijos Lietuvių Bendruomenės (VLB) valdybos narius. Nuotraukoje iš dešinės: Alfred Hermann – valdybos pirmininkas, Sandra Petraškaitė-Pabst – švietimo reikalai, Sergej Šišulin – pirmininko pavaduotojas, Justina Vaičė – iždininkė, Petras Breimelis – ryšiai su apylinkėmis, sportas, statybos. Pagal man suteiktus įgaliojimus, noriu Jums visiems pranešti, kad ateinantys metai, […]

Kvietimas į renginį „Baltų vienybės diena“

Rugsėjo 21 dieną, Rennhofo pilis, Hüttenfeld, Lorscherstr.1 vyks Vokietijos lituanistinių mokyklėlių mokslo metų pradžios šventė „Baltų vienybės diena“. Kviečiame vaikus ir tėvelius susipažinti su Vasario 16-osios gimnazija, VLB biblioteka, su Frankfurto lituanistine mokykle “Ąžuoliukas“, su svečiais iš Lietuvos, o taip praturtinti šventinę programą savo mokyklėlės prisistatymu. Apie savo dalyvavimą prašome pranešti iki rugpjūčio 1d. VLB […]

Tiesioginė transliacija iš Berlyno: Susitikimas su kandidate į prezidentus Ingrida Šimonyte

Artėjant LR prezidento rinkimams ir referendumui dėl pilietybės išsaugojimo, Berlyno bendruomenė ir Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga nori pakviesti vietos lietuvius į susitikimą su Ingrida Šimonyte. Ateikite užduoti kandidatei savo klausimus, išgirsti apie jos pasiūlymus svarbiais valstybės politikos klausimais ir sužinoti, ką I.Šimonytė galvoja apie referendumo nuostatas. Renginio programa kovo 26. d.: 16:00-16:20 Durys atsidaro 16:20-16:30 […]