Entries by vincasb

Ieškomas direktorius Vasario 16-osios gimnazijai

Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija skelbia konkursą Gimnazijos direktoriaus / direktorės pareigoms užimti. Darbo pradžia – 2015 m. sausio 2 d. Vasario 16-osios gimnazija, įsikūrusi Vokietijoje, Hiutenfelde, sėkmingai gyvuoja nuo 1951 metų, nuolatos siekdama užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės vaikams sudaryti sąlygas puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas bei auklėti juos krikščioniška ir europietiška dvasia. Būdama vienintele lietuviška […]

LKI 2014 M. SUVAŽIAVIMAS

          *  K V I E T I M A S   * Maloniai kviečiame Jus dalyvauti trisdešimt ketvirtajame Lietuvių kultūros instituto suvažiavime, kuris įvyks 2014 m. rugsėjo 26–28 d., D-68623 Lampertheim-Hütten­felde, Romuvos pilaitės didžiojoje salėje. LKI Valdyba 2014 m. LKI SUV-ELP  *   P R O G R A  M A   *  „Didysis lietuvių […]

“Draugystės tiltas” 2014

Brangieji, ar jau užsiregistravote į lietuviškų mokyklėlių, pedagogų, tėvelių ir vaikų sąskrydį “Draugystės tilta”, kuris įvyks šių metų birželio 13-15 dienomis, Švedijoje, Sigtunoje (ps. šalia Stockholmo). Renginys skirtas visiems tautiečiams gyvenantiems užsienyje, kurie domisi ir rūpinasi vaikų švietimu, užimtumu, o svarbiausia lietuvių kalbos ir tradicijų puoselėjimu. O ką gi jūs Švedijoje veiksite? Mokytojai susitiks su […]

Lietuvos Respublikos Prezidento ir atstovų į Europos Parlamentą rinkimai

UŽSIENYJE BALSUOSIANTYS LIETUVOS PILIEČIAI JAU GALI REGISTRUOTIS INTERNETU Užsienio reikalų ministerija informuoja, kad Lietuvos Respublikos rinkėjai, gyvenantys užsienio valstybėse ar rinkimų dienomis jose būsiantys, jau gali registruotis balsavimui Respublikos Prezidento rinkimuose, vyksiančiuose gegužės 11 dieną, ir rinkimuose į Europos Parlamentą gegužės 25 dieną. ‘