Lietuvos Nepriklausomybės šventinis minėjimas vyks šeštadienį, 2020 vasario 15 d. 14:30, Hiutenfelde

Daugiau informacijos bus vėliau…