VLB Tarybos Rinkimų komisija informuoja, kad 2019 m. gruodžio 30 d. balsavimo lapai buvo išsiųsti visiems rinkėjams. Negavus balsavimo lapo iki 2020 m. sausio 4 d. , rinkėjas apie tai dviejų dienų bėgyje praneša Rinkimų komisijai, kuri savo nuožiūra nusprendžia, kokiu būdu šiam rinkėjui  balsavimo lapas bus išsiųstas pakartotinai.
Primename, kad nuo 2019 m. gruodžio 30 d. iki balsavimo pabaigos 2020 m. sausio 18 d. vieša rinkiminė agitacija socialiniuose tinkluose, komentarai, reklama ar kiti bandymai paveikti rinkėjų valią yra draudžiami (RN VI 21).
Rinkimų komisija