–  VLB TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJA –

 1. VLB Tarybos Rinkimų komisija, susitarusi su VLB valdyba skelbia, kad rinkimai į VLB Tarybą įvyks 2020 m. sausio 18 d. korespondenciniu būdu.
 2. Aplinkraštį Nr.1 VLB Tarybos Rinkimų komisija el. paštu išsiuntė visoms VLB apylinkių valdyboms š.m. rugpjūčio 15d. 
 3. VLB apylinkių valdybos sudaro rinkėjų sąrašus dviem egzemplioriais. Vienas rinkėjų sąrašo egzempliorius pristatomas VLB Tarybos Rinkimų komisijai iki rugsėjo 18 d.
 4. Rinkėjų sąrašų atskleidimo data – iki. š.m. spalio 5 d.  Apylinkių valdybos paskelbia nariams, kur ir kokiomis sąlygomis rinkėjas gali pasitikrinti ar jis yra įrašytas į rinkėjų sąrašus ir ar jo duomenys yra teisingi. 
 5. Kiekvieno rinkėjo pareiga ir teisė yra pasitikrinti ar yra įrašytas į sąrašą ir ar jo duomenys yra teisingi. 
 6. Aplinkraštį Nr.2 dėl kandidatų pasiūlymo VLB Tarybos Rinkimų komisija išsiunčia visiems rinkėjams iki š.m. spalio 1 d.
 7. Siūlomų kandidatų sąrašai pristatomi VLB Tarybos Rinkimų komisijai iki š.m. lapkričio 25 dienos (pašto antspaudo data). 
 8. Bendrąjį laiku pasiūlytų kandidatų sąrašą VLB Tarybos Rinkimų komisija skelbia apylinkėms ir rinkėjams š.m. gruodžio 15 d. VLB internetinėje svetainėje.
 9. Kiekvienas VLB narys VLB Tarybos Rinkimų komisijai gali teikti skundą dėl bendro kandidatų sąrašo iki š.m. gruodžio 20 d. (VLB Tarybos RN V 19 b)
 10. Balsavimo lapai išsiunčiami visiems rinkėjams iki š.m. gruodžio 31 d.
 11. Balsavimas į VLB Tarybą vyks 2020m. sausio 18 d. paštu (pašto antspaudo data).
 12. Nuo balsavimo lapų išsiuntimo datos vieša rinkiminė agitacija ar reklama yra draudžiama.
 13. Balsų skaičiavimas –  2020 m. sausio 25 d. VLB Būstinėje Hüttenfelde.
 14. Balsavimo rezultatus VLB Tarybos Rinkimų komisija paskelbs 2020 m. vasario 15 d. VLB internetinėje svetainėje.
 15. Kviečiame visus Bendruomenės narius aktyviai dalyvauti rinkimuose į VLB Tarybą.

 

VLB Tarybos Rinkimų komisijos sudėtis:

 • Komisijos pirmininkė  – Marija Schäfer 
 • Pirmininkės pavaduotoja – Raimunda Jankūnienė
 • Sekretorė – Renata Lipsche

Narės:

 • Nijolė Druskinienė
 • Ilona Vitkūnienė 
 • Kandidatė: Asta D`Elia

 

VLB Tarybos Rinkimų komisijos adresas:       

Maria Schäfer

C/o Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.

Lorscher Str.1

           68623 Lampertheim

           El. pašto adresas: rinkimai@vlbe.org

           Mobil. Tel. +4915752784380

VLB Tarybos Rinkimų komisija dirba  ketvirtadieniais nuo 17:30 iki 18:30 (be atlygio) VLB Būstinėje Hiutenfelde.

 

 VLB Tarybos Rinkimų komisija