Mieli bičiuliai ir kolegos. Gerbiami pirmininkai ir valdybų nariai.

Šiuo laišku noriu Jums pristatyti naujai išrinktos Vokietijos Lietuvių Bendruomenės (VLB) valdybos narius.

Nuotraukoje iš dešinės: Alfred Hermann – valdybos pirmininkas, Sandra Petraškaitė-Pabst – švietimo reikalai, Sergej Šišulin – pirmininko pavaduotojas, Justina Vaičė – iždininkė, Petras Breimelis – ryšiai su apylinkėmis, sportas, statybos.

Pagal man suteiktus įgaliojimus, noriu Jums visiems pranešti, kad ateinantys metai, bus įdomūs . Mūsų visų laukia nauji darbai, nauji projektai ir naujos galimybės. Naujoji VLB valdyba vienu iš svarbiausių uždavinių įvardija VLB ir apylinkių įvaizdžio gerinimą, administravimo tobulinimą, ryšių su visuomene plėtojimą, lituanistinį švietimą, kultūrą, meną, sportą.

Mieli tautiečiai, mes pasirengę dirbti Jums ir su Jumis!

Jei turėsite klausimų, pasiūlymų ar tiesiog kils kokių nors įdėjų, tuomet rašykite man: petras.breimelis@vlbe.org

Nuoširdžiai Jūsų

VLB valdyba