2019-02-16 Lietuvos Respublikos Prezidentės sveikinimas pasaulio lietuviams Vasario 16-osios proga