VLB „Informacijos“ Nr. 1 (577)

Sausis, 2019

„Informacijos“ – mėnesinis, elektroninis Vokietijos lietuvių bendruomenės leidinys, unikalus ne tik savo atsiradimo istorija, bet ir faktu, jog tai – vienintelis lietuvių kalba leidžiamas informacinis leidinys Vokietijoje.


Nuotr. Danos Buinickaitės

Metai su pavadinimu

Tądien, 2008-ųjų metų rudenį tapus studente, neturėjau net menkiausio suvokimo apie pasaulį. Šiandien aš jį, pasaulį, vadinu savo namais, suprantu ir dažniausiai matau jį kitų žmonių, pasaulio lietuvių, akimis ir naujuosius metus pradedu su mintimi – šie metai – mano ir visų mūsų metai. Jie, kaip vis daugiau populiarumo sulaukiantis kūrinys, su pavadinimu – Pasaulio lietuvių metai. 

Mažėjant nesutarimui ir susipriešinimui tarp teritorinėje Lietuvoje ir pasaulyje gyvenančių lietuvių, vis vien galvoju, kiek ir ką mes daugiau laimėtume, nepriešinant vienas kito, einant išvien su Lietuvos vyriausybe? Išvien su mūsų bendruomenių nariais, išrinktais atstovais Seime, šalies vadovu. Jei mes vienas kitam dažniau ištiestumėme ranką suklupus, o nepraeitume pro šalį. Ką mes laimėtume, vienas kitą padrąsinus, pristigus ryžto. Padėkime vieni kitiems atsidūrus nežinioje ar reikiant pagalbos, padrąsinkite bendruomenių narius, primindami jiems apie artėjančius rinkimus. Koduokime tik geras, teigiamas mintis ir niekada nesiliaukime darę tai, ką mes darome dabar. Nepamirškime, kad maži darbai visuomet tampa didelėmis pergalėmis. Visuomet.

Vokietijos lietuviai gruodį praleido itin turiningai.. Vieni – šventė kalėdas savo bendruomenėse, kiti, didžioji dauguma, vyko į Lietuvą – pas tėvus, senelius, prosenelius. Susitiko su draugais, įgyvendino dar vieną siekį tapti geresniais. Gruodis tapo turiningu dėl per dainas, šokius ir bendravimą susijungiančių Baltijos šalių, prie Vokietijos Lietuvių Bendruomenės prisijungusių naujų bendruomenių. Šis numeris tapo turiningu dėl naujų atradimų, išsamesnių straipsnių apie dešimtis metų lietuvybę Vokietijoje puoselėjančius žmones.

Šiek tiek lėčiau, tačiau užtikrintai, į Jus, Vokietijos lietuviai, kreipiasi sausio mėnesio Vokietijos Lietuvių Bendruomenės žurnalas, kuris vėl informuos, sukels diskusijas ir taps linksniuojamomis. Mes kalbame vieni apie kitus ir prisistatome pasauliui.
Linkiu Jums visiems pačių nuostabiausių Pasaulio lietuvių ir Lietuvių Chartos 70-mečio minėjimo metų Jūsų bendruomenėse. Tegu jie Jus suartina, išgrynina naujus projektus ir darbus, įkvepia ir neleidžia sustoti. Šie metai – mūsų metai. Praleiskime juos kartu ir turiningai!

Prasmingo Sausio 13-osios minėjimo Jūsų bendruomenėse.

Gero skaitymo.
Evelina

 Šiame numeryje skaitykite:

6-7 psl. 100 metų laisvės ir draugystės

10-11 psl. Prasmingi Diuseldorfo lietuvių planai 

17-19 psl. G. Bielskytė-Elsner:
„Kabindami skelbimus ant stulpų, suorganizavome pirmąjį lietuvių susitikimą“

Skaityti pilną numerį