PARODA: Vilko vaikai: Duonos keliu nuo Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945-1948