Kviečiame į Vokietijos Lietuvių Bendruomenės darbuotojų suvažiavimą, kuris įvyks š. m. lapkričio 2-4 dienomis Miunchene.

Į suvažiavimą kviečiami visi:

  • Vokietijos LB valdybos nariai
  • Vokietijos LB nariai
  • Tarybos nariai
  • Visų apylinkių pirmininkai
  • Lituanistinių mokyklėlių vadovai
  • Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos valdyba
  • Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos
  • Lietuvių kultūros instituto vadovai

Apibendrinimas: Suvažiavime gali dalyvauti visi VLB bendruomenės nariai. Dalyvių skaičius yra ribotas!

Suvažiavimas vyks šiuo adresu: Christlicher Verein Junger Menschen, Landwehrstr. 13, D-80336 München

Į suvažiavimą kviečiamiems VLB apylinkių pirmininkams, bei bendruomenės nariams nakvynė ir maitinimas nemokamas. Kelionės išlaidos nebus apmokėtos. VLB tarybos nariams bus apmokami nakvynė, maitinimas ir kelionės išlaidos.

Kaina nario palydai mokestis vienam asmeniui:

 • 8 keturviečiai kambariai 28,00 € asmeniui per parą, įskaitant pusryčius *
 • 2 triviečiai kambariai 33,00 € asmeniui per parą, įskaitant pusryčius *

* su sąlyga jeigu bus laisvų vietų

Dalyvius ir svečius prašome registruotis iki š. m. lapkričio 1 d. čia: Registracija

Kontaktine Informacija: ds2018@vlbe.org, tel. Nr. +496256 / 8599818

Daugiau informacijos: http://saskrydis2018.vlbe.org

Lauksime Jūsų gausiai atvykstant, kartu džiaugsimės laimėjimais, spręsime ir gvildensime mums rūpimas problemas, numatysime darbo gaires ateičiai.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA