Dalinuomes nuoroda i Prof. dr. Egidijaus Aleksandravičiaus paskaitos Video iš praėjusio renginio „Paskaita – diskusija: gyvosios lietuvybės idėja pokario pabėgėlių kartoje ir dabar„.
Ačiū Reporteriai Vokietijoje  už paskaitos filmavimą.