Dalinuomes nuoroda i Prof. dr. Egidijaus Aleksandravičiaus paskaitos Video iš praėjusio renginio “Paskaita – diskusija: gyvosios lietuvybės idėja pokario pabėgėlių kartoje ir dabar“.
Ačiū Reporteriai Vokietijoje  už paskaitos filmavimą.