Seminaro programa

SEMINARO PROGRAMA 2018
Kvietimas į paskaitą-diskusiją

Spalio 19d.

17 val. atvykimas į VLB Rennhofo pilį, apsigyvenimas Vasario 16-osios gimnazijos bendrabutyje.

18.00 val. Iškilminga vakarienė Rennhofo pilyje

Sveikinimo žodis:

Dr. S. Petraškaitė-Pabst
VLB Tarybos ir valdybos narė švietimo reikalams

Prof. dr. E. Aleksandravičius
Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos centro vadovas

J. Vaitkienė 
Vasario 16-osios gimnazijos direktorė

Lituanistinių mokyklėlių mokytojų prisistatymas: Vasario 16-osios gimnazijos lituanistinė akademija, Berlynas, Frankfurtas, Hamburgas, Kasselis, Luxemburgas, Miunchenas, Štutgartas

19.30 val. Lietuvos istorijos mokymas šeimoje ir mokyklėlėje.
Prisilietimas prie gyvos istorijos: susipažinimas su paroda „Vilko vaikai“, ekskursija po Vasario 16-osios gimnaziją, po Rennhofo pilį ir archyvus, pokalbiai su istorijos liudininkais.

 

Spalio 20 d.

9.00 val. Pusryčiai

10.00-11.30 val. Mokyklėlės – sąmoningo apsisprendimo puoselėti lietuvybę židiniai

 • Dr. Sandra Petraškaitė-Pabst (VLB valdyba): Rekomendacinės integruotos lituanistinio švietimo  programos pristatymas
 • Irma Petraitytė-Lukšienė (Miunchenas): Tėvų vaidmuo Vokietijos švietimo sistemoje ir daugiakalbystės ugdyme.
 • Nijolė Balčiūnienė (Frankfurtas)Naujovės iš lituanistinio tobulinimosi seminarų: etnokultūros mokymas

11.30 Kavos pertrauka

12.00 – 13.30 Pasidalinimas patirtimi ir  projektai

 • Jurgita Orlovaite (Liuksemburgas): Ankstyvasis kalbinis ir muzikinis lavinimas vaikų nuo 1 iki 4 metų)
 • Asta d` Elia (Vasario 16-osios gimnazija): Paauglių lituanistinis ugdymas – problemos ir sėkmingi projektai
 • Asta d` Elia (Vasario 16-osios gimnazija): Lituanistinė veikla Vasario 16-osios gimnazijoje

 

 • Projektai: 2019-ieji pasaulio lietuvių metai
  • VLB pagalba steigiant naujas lituanistines mokyklas;
  • Vasario 16-osios gimnazijos, Baltistikos centrų ir neformaliojo švietimo kooperacija;
  • Lituanistinės stovyklos 2019 Hiutenfelde organizacinės grupės sudarymas
  • Kūrybinę raišką skatinantys projektai

 

14.00  Pietūs

15.30-17.30 Paskaita – diskusija

„GYVOSIOS LIETUVYBĖS IDĖJA POKARIO PABĖGĖLIŲ KARTOJE IR DABAR“

Prof. Dr. Egidijus Aleksandravičius (VDU istorijos profesorius, Lietuvių išeivijos instituto vadovas)

 

17.30 Pabaiga

18.00 Vakarienė

 

Registracija: sandra.petraskaite-pabst@vlbe.org

VLB valdybos narė lituanistinio švietimo reikalams