Informacijos“ – mėnesinis, elektroninis Vokietijos lietuvių bendruomenės leidinys, 
unikalus ne tik savo atsiradimo istorija, bet ir faktu, jog tai – vienintelis lietuvių kalba leidžiamas informacinis leidinys Vokietijoje.

Šaukime liepą kitu vardu
Šių metų liepą nuo šiol vadinsime pasaulio lietuvių mėnesiu – kitas vardas jai nebetinka. Kaip ir buvo tikėtasi, ji pažymėta istorijoje saulės spalvos antspaudu – šiluma Vilniuje sklido visur – Rotušės aikštėje, žygiuojant Gedimino prospektu, lipant Tauro kalnu, Kalnų bei Vingio parkuose, Bernardinų sode – visur, kur lankėsi ir būrėsi pasaulio lietuviai. Tokio šurmulio, entuziazmo, polėkio ir gerų emocijų Vilnius pilnu jo spinduliu senokai nebuvo matęs.

Vokietijos lietuviai ir vėl sužibo savo bendruomeniškumu, meniniais gebėjimais, tvariu bendruomenės atstovavimu Rotušės aikštėje veikusiame paviljonų mieste „100 Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“, Dainų šventėje, XVI-ajame Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Seime.

Viskas prasidėjo nuo pasaulio žemėlapio dėlionės – Lietuva skirtinguose kontinentuose – už Atlanto, Europoje, Azijoje, Australijoje! Net Lietuvą konstravęs J. Basanavičius šito nebuvo susapnavęs. Ir ši Pasaulio lietuvių bendruomenės komandos užsibrėžta misija išties pavyko – tiek bendravimo tarp pasaulyje ir Lietuvoje gyvenančių lietuvių neteko matyti. Ir iki šiol priešinami, jie susijungė – bendravo, džiaugėsi, keitėsi informacija, juokėsi, pasakojo. Ir jeigu nors 10 iš 100 proc. dalyvavusių ir paviljonus lankiusių lietuvių, svečių išsinešė bent po vieną kontaktą ar teigiamą pažintį ir labiau suprato, ką veikia lietuviai pasaulyje, – darbas nenuėjo veltui.

O kur Dainų šventėje pasirodę pasaulio lietuvių ansambliai, šokių kolektyvai. Vokietijos lietuviams atstovavo Štutgarto lietuvių bendruomenės ansamblis „RIDIGDO“, Hiutenfeldo Vasario 16-osios gimnazijos folkloro ansamblis „VASARIS“, Kelno Lietuvių bendruomenės vokalinis ansamblis „LIETVĖJA“, Hamburgo tautinių šokių kolektyvas „GINTARAS“, Frankfurto vaikų folklorinis ansamblis „Ažuoliukas“.

Viską vainikavo Pasaulio lietuvių bendruomenės XVI-asis Seimas, kurio metu susirinko 33 šalių pasaulio lietuviai ir Vokietijos lietuviams išdidžiai atstovavo mūsų bendruomenės išrinkti delegatai.

Klausiate, kas iš to? Sprendžiant iš Vokietijos lietuvių bendruomenės paviljoną lankiusių Lietuvoje gyvenančių lietuvių skaičiaus bei jų rodyto susidomėjimo, mes pagaliau labiau susidraugavom, nugriovėm bent vieną mus skiriančią sieną ir tuo praturtėjom.

Tačiau „Informacijose“ gausu ir kitokių naujienų, apmąstymų ir prisistatymų.
Gerų vasariškų naujienų ir malonaus skaitymo!

Pagarbiai,
Vyr. redaktorė Evelina Kislych-Šochienė

 Šiame numeryje skaitykite:

4-5 psl. Vokietijos Lietuvių Bendruomenės paviljonas Rotušės aikštėje

14 psl. Jaunimo (im)pulsas
su M. Dambriūnaite-Šmitiene 

18-19 psl. PORTRETAI:
Audronė ir Gintaras Ručiai 

Skaityti pilną numerį