Lietuviai po saule
Kuomet dailininkas pradeda piešti žmogaus paveikslą, jis, visų pirma, naudojasi savo vaizduote, remiasi faktais ir sujungia visa tai į visumą. Kaip, Jūsų manymu, atrodo mūsų šalis šiam įsivaizduojamam dailininkui? Susiraukšlėjusi ir tamsi, ar, priešingai, – šviesi, spalvinga, gilių akių? Kaip Jums atrodo, kokią mes, Vokietijos lietuviai, sugebėjome ją atvaizduoti joje nebuvusiam žmogui? Australijos, Japonijos, Vokietijos piliečiams?
Kaip atrodo Lietuva Vokietijai? Dažnai girdžiu, jog ji – svajonių. Jeigu nepaisytume šalį apgaubusių stygių ir nepriteklių, ji būtų svajonių. Jeigu įsivaizduotume vietą, kurioje norėtumėme gyventi, tai būtų Lietuva. O ir žmonės – aktyvūs, temperamentingi ir be galo kūrybingi. Ir visai nesvarbu, ar kada nors jų kelyje buvo sutiktas plėšikas, nedorėlis ar šmeižikas. Viską nubloškia mūsų graži kalba, taurūs darbai, svetingumas ir meilė. Nespalvinkime savo kiemo tamsiomis spalvomis. Jų ir taip apstu.
Pasinaudodama tiek daug mus supančių gražių minėjimų, sukakčių ir įvykių proga, noriu palinkėti visiems nenustoti daryti tai, ką darote ir sugebate daryti geriausiai. Šie du mėnesiai, pilni aktyvaus dalyvavimo renginiuose, pokalbiuose ir susitikimuose, tik įrodė, kad taip mums geriausia. Jungtis. Ir visai nesvarbu, ar Jūs gyvenate Lietuvoje, ar Vokietijoje, ar kažkur toli – už Atlanto. Mes visi prisidedame prie gražaus ir spalvingo mūsų šalies veido pasaulyje. Kaip teigė A. Mamontovas, nėra „MES“ ir „JIE“ – nėra išeivių, ateivių. Yra viena tauta – lietuviai po saule arba pasaulio lietuviai.
Mes turime daug progų švęsti – už tai, kad skambame, nepaisant pasitaikančio nukritusių natų garso. Mes skambame kaip gražus ir susigrojęs, mišrus, 45-ias lietuvių bendruomenes jungiantis orkestras.
Per šiuos mėnesius mūsų apstu Lietuvoje: jungiamės, šokame, buriamės ir kalbame apie tai, kas mums svarbu. Nenustokime kurti, kalbėti lietuviškai ir išjunkime visus ribotuvus. Juk gražiam tautiškumui – ribų nėra.Būkite drąsūs!

Pagarbiai,
Vyr. redaktorė Evelina Kislych-Šochienė

 Šiame numeryje skaitykite:

 7 PSL. A. MAMONTOVAS: „BŪKITE TEN, KUR JŪS NORITE BŪTI“

13 PSL. GIMNAZIJOS MOKSLEIVĖ V. ČEMEŠKAITĖ: „LIETUVIŲ KALBA MAN VISUOMET LIKS PIRMOJE VIETOJE“

22 PSL. M. LUKŠYS: „LIETUVOS STIPRUMAS – DIALOGE“

Skaityti pilną numerį