Brangūs pasaulio lietuviai,
Kalėdos dovanoja ypatingą jausmą — artumą.
Jis lyg tiltas per kalbą, bendrą kultūrą ir tradicijas sujungia Tėvynėje ir svetur gyvenančius lietuvius gyvu ir tvirtu ryšiu. Šiuo šventiniu laiku ypač branginame tai, kad esame su artimais žmonėmis, kad jaučiamės Lietuvos dalimi.

Išsaugokime šią savo vienybę, susitelkimą, rūpinimąsi kitais kaip didelę vertybę ir ateinančiais metais. Tegul jie būna sėkmingi, kūrybingi ir šviesūs.
Linkiu džiugios kalėdinės dvasios kupinų Jūsų namų ir širdžių!

Gražių ir jaukių švenčių!

Lietuvos Respublikos Prezidentė
2017 m.
Vilnius

Sveikinimas pasaulio lietuviams šv. Kalėdų proga