Dvikalbis auklėjimas nuo pat ankstyvos vaikystės tėvams yra ne vien malonus savaime suprantamas užsiėmimas, bet tam tikras išbandymas bei atsakingas darbas, reikalaujantis sąmoningo nusistatymo ir kasdienių pastangų: nuolatinio nepertraukiamo tolygaus dėmesio paskirstymo dviem arba trim kalboms iš karto, išradingumo ir kūrybiškumo įvedant ir puoselėjant savo šeimai priimtinas taisykles bei ritualus. Be savaime suprantamo idealizmo egzistuoja visa eilė mokslinių argumentų, kurie tvirtina, kad daugiakalbystė asmeniui naudinga. Dviejų ir daugiau kuo intensyviau išmoktų kalbų gebėjimas:

• teigiamai veikia visapusišką vaiko asmenybės vystymąsi;
• yra tam tikras tramplynas mokantis kitų užsienio kalbų;
• gebėjimas « persijungti » iš vienos kalbos į kitą, išlikęs iki gilios senatvės, yra puiki smegenų apsauga nuo senatvės demensijos ligų.

Kiekviena kalba kaip tam tikros kultūros nešėja, atverianti langą į pilnesnį pasaulio vaizdą ir savęs paties pažinimą, savo identiteto paieškose, kurios gali tęstis visą gyvenimą, yra didelė ir prasminga dovana, kurią tėvai gali ir privalo perduoti savo vaikams. Kaip vyksta dviejų ar daugiau kalbų mokymasis nuo pat gimimo iki mokyklinio amžiaus ir vėliau, kaip lydėti vaiką šiame kelyje, kaip motyvuoti jį, norint perduoti lietuvių kalbą, kai visas pasaulis vertina tik anglų kalbą. Apie tai išgirsite šioje paskaitoje, po jos turėsite galimybę pasidalinti savo asmenine patirtimi ir pastebėjimais, užduoti Jums rūpimus klausimus.

29.04.2017 14:00-17:00 val., Dachauer Str. 23/EG, 80335 München
Dr. phil. Sandra Petraškaitė-Pabst (Universität Stuttgart)

Paskaita_Daugiakalbyste_Sandra Petraskaite-Pabst_29.4.2017_LT_DE_4